tiền sử dụng đất

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiền sử dụng đất, cập nhật vào ngày: 18/06/2021

Các gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp GCN đến hết ngày 28/2/2021.

Theo quy định khi được cấp sổ đỏ thì người dân phải đóng 100% tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, có một số trường hợp người dân chỉ phải nộp 50% tiền sử dụng đất.

Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn.

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Xây dựng cho biết, sẽ nghiên cứu việc bổ sung chính sách thuế (có thể đề xuất điều chỉnh thuế giao dịch bất động sản) để góp phần bình ổn thị trường, chống đầu cơ.

Mới đây, Bộ Tài chính đã khẳng định sẽ không tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như giai đoạn 2011-2014 trong thời gian tới...