Theo Cổng thông tin Chính phủ, ngày 11/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Nổi bật trong đó là các giải pháp xây dựng thể chế, tạo nguồn vốn cho thị trường bất động sản và tháo gỡ nhiều quy định, trình tự, thủ tục, triển khai các dự án bất động sản.

Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản đảm bảo đồng bộ, khả thi. Trong đó, tập trung xây dựng và trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Đất đai(sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Đấu giá (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi)...

Song song đó, tập trung điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó là hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khai thác và huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong nước, quốc tế cho phát triển nhà ở nói riêng và thị trường bất động sản nói chung; nghiên cứu xây dựng và ban hành "Nghị định quy định về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị" để các địa phương thực hiện thuận lợi và thống nhất.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để vực dậy thị trường bất động sản
Tiếp tục hoàn thiện thể chế để "vực dậy" thị trường bất động sản

Đồng thời, yêu cầu các địa phương cần ban hành ngay các quy định, hướng dẫn, giải pháp tháo gỡ đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền quyết định; các vướng mắc thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chính phủ cũng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng; có biện pháp xử lý phù hợp với những doanh nghiệp bất động sản khó khăn như giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ.

Những dự án bất động sản nhà ở, đáp ứng nhu cầu thực của người dân, có hiệu quả, thanh khoản tốt như nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, văn phòng cho thuê, bất động sản phục vụ sản xuất, công nghiệp, du lịch… sẽ được ưu tiên. Chính phủ sẽ có biện pháp phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ thị trường bất động sản.

Trong nghị quyết này, Chính phủ đề nghị các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp bất động sản thực hiện hoạt động huy động vốn, gồm phát hành trái phiếu trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật và yêu cầu là kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán tránh hiện tượng đầu cơ, thao túng, thổi giá.

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/tiep-tuc-hoan-thien-the-che-de-vuc-day-thi-truong-bat-dong-san-20201231000009040.html