UBND TP.HCM vừa ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn thành phố năm 2022. 

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất ở tại TP Thủ Đức và các quận từ 3 - 15 lần, hệ số điều chỉnh cho đất ở của 5 huyện ngoại thành từ 8 - 15 lần bảng giá đất do Nhà nước ban hành.  Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp từ 7 - 35 lần giá đất trong bảng giá do UBND TP ban hành. 

So với năm 2021, hệ số điều chỉnh giá đất để xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư năm nay có phần cụ thể và sát thực tế hơn, hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị cũng cao hơn. 

Giá đất bồi thường năm 2022 tại TP.HCM gấp 15 lần bảng giá nhà nước ban hành.
Giá đất bồi thường năm 2022 tại TP.HCM gấp 15 lần bảng giá nhà nước ban hành.

UBND TP. HCM lưu ý, hệ số điều chỉnh giá đất chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất. 

Trong quá trình thực hiện, tùy điều kiện cụ thể của dự án, các địa phương cần rà soát các dự án đã được phê duyệt trong khoảng thời gian không quá 1 năm để cân đối hệ số điều chỉnh để đưa hệ số cụ thể vào phương án bồi thường, hỗ trợ lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi. 

Trường hợp không có dự án được phê duyệt để thực hiện rà soát làm cơ sở xây dựng phương án thì thực hiện thu thập thông tin tại khu vực (quận, huyện) lân cận có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng kỹ thuật tương đồng để đưa hệ số cụ thể vào phương án bồi thường. Đối với dự án có các trường hợp thu hồi đất có đủ điều kiện bố trí tái định cư thì áp dụng hệ số điều chỉnh để đưa hệ số cụ thể vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi.  

Tại TPHCM, bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 về cơ bản vẫn giữ nguyên so với giai đoạn 2016-2019. Giá đất ở đô thị cao nhất là 162 triệu đồng/m2 như ở đường Nguyễn Huệ, đường Lê Thánh Tôn 110 - 115 triệu đồng/m2, đường Lê Duẩn 110 triệu đồng/m2, đường Hàm Nghi, Lý Tự Trọng 101,2 triệu đồng/m2… Đây là những số liệu từ bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được điều chỉnh và bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2020.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/tphcm-gia-dat-boi-thuong-gap-15-lan-so-voi-gia-nha-nuoc-ban-hanh-20220819122236.htm