Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, theo đó quy định một số điểm mới về lịch nghỉ lễ, Tết của người lao động (NLĐ) như sau:

1. Tăng thêm 1 ngày nghỉ

- Theo Bộ luật lao động 2012 , NLĐ là công dân Việt Nam được nghỉ 10 ngày lễ, tết.

- Từ 1/1/2021, theo Bộ luật Lao động 2019, NLĐ là công dân Việt Nam được nghỉ 11 ngày lễ, tết (thêm 1 ngày nghỉ Quốc Khánh so với quy định hiện hành).

2. Từ 2021, Thủ tướng sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Âm lịch và Quốc Khánh

- Hiện nay:

+ Thời gian nghỉ Tết Âm lịch: do người sử dụng lao động lựa chọn theo nguyên tắc gồm 1 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch.

+ Nghỉ Quốc khánh: Nghỉ 01 ngày vào 2/9.

 -Từ 1/1/2021:

+ Thời gian nghỉ Tết Âm lịch: Căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ.

+ Nghỉ Quốc khánh: Căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ gồm ngày 02 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Như vậy, theo quy định mới thì người sử dụng lao động sẽ không còn quyền chủ động quyết định cụ thể ngày nghỉ tết âm lịch cho NLĐ nữa.

Từ 2021, người lao động là công dân Việt Nam sẽ được nghỉ 11 ngày lễ, Tết

Chế độ tiền lương với NLĐ đi làm vào ngày Tết Dương lịch 2021:

NLĐ đi làm vào ngày Tết Dương lịch 2021 (nhằm vào thứ 6 ngày 1-1-2021) sẽ được áp dụng chế độ tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

NLĐ đi làm vào ngày Tết Dương lịch 2021 được xem là làm thêm giờ và được tính tiền lương theo quy định như sau:

- NLĐ được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.

- Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì NLĐ được trả thêm các khoản sau đây:

+ Ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

+ 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường nến không làm thêm giờ vào ban ngày hoặc đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021 nếu có làm thêm giờ vào ban ngày.

Theo Trúc An/Đô thị mới