tăng vốn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tăng vốn, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 4 /2019 tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên hơn 60 nghìn doanh nghiệp.

Đại hội cổ đông MBB vừa thông qua kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 47% trong năm 2018. Ngoài ra, chiến lược M&A và mở rộng mạng lưới hoạt động cũng được ban lãnh đạo của ngân hàng này tiết lộ tại đại hội.