1. Tục xông đất, xông nhà

Xông đất đầu năm là một tục lệ cực kỳ quan trọng đã có từ thời xa xưa. Để gia chủ có một năm hạnh phúc, may mắn và sung túc thì người được chọn để xông đất phải là người có tính khí vui vẻ, hào phóng, hơn nữa, nếu có tài có đức, có tài sản thì càng tốt.

Thời xưa chỉ có 2 kiểu chọn người tốt vía xông đất ngày đầu năm. Một là những người làm quan, người có học chọn người xông đất có tuồi hợp tuổi với chủ nhà.

Hai là những người xông đất phải là đàn ông trụ cột trong gia đình. Đối với người dân lao động thì đơn giản hơn nhiều: Người được chọn xông đất phải khoẻ mạnh, tốt tính, và gia cảnh khấm khá, hoà thuận.

Xem tuổi xông đất 2019 cho gia chủ tuổi Thân là chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2019 cũng cần tương sinh.

2. Xem chi tiết tuổi xông đất 2019 cho từng tuổi Thân

Xem tuổi xông đất năm 2019 cho gia chủ tuổi Thân

Xem tuổi xông đất năm 2019 cho gia chủ tuổi Thân

Những người cầm tinh tuổi con “Khỉ” thường rất nhanh nhẹn và hoạt bát, những người này có nhiệt huyết rất lớn, họ thích tranh đấu nhưng giỏi che giấu đường đi nước bước của mình nên đối phương khó đoán, từ đó gặt hái được nhiều thành công.

Người tuổi Thân cũng rất đa tài, họ giỏi nhiều lĩnh vực, tuy nhiên do tính chủ quan, hấp tấp, nóng vội nên họ thường gặp thất bại.

Tuổi Thân rất hợp với tuổi Tị nhưng lại xung khắc với tuổi Dần. Để gặp được nhiều may mắn trong năm mới, gia chủ tuổi Thân hãy mời một người tuổi Tân Tị hoặc Đinh Tị đến xông đất nhé.

a. Xem tuổi xông đất 2019 cho tuổi Bính Thân

Những tuổi xông đất TỐT với gia chủ Bính Thân năm Kỷ Hợi 2019 là:

Tân Mão 1951 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Qúy Mùi 1943 (Trung bình)

Những tuổi xông đất XẤU với gia chủ Bính Thân năm Kỷ Hợi 2019 là:

Bính Thân 1956 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Mậu Dần 1998 (Xấu), Canh Thìn 1940 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu)

b. Xem tuổi xông đất 2019 cho tuổi Giáp Thân

Nên chọn các tuổi xông đất 2019 TỐT với gia chủ Giáp Thân gồm:

Nhâm Thìn 1952 (Khá), Tân Mão 1951 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá)

Tránh các tuổi xông đất 2019 XẤU với gia chủ Giáp Thân là:

Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Tân Tỵ 1941 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu)

c. Xem tuổi xông đất 2019 cho tuổi Nhâm Thân

Danh sách tuổi xông đất TỐT với gia chủ Nhâm Thân năm Kỷ Hợi 2019 là:

Đinh Mùi 1967 (Tốt), Nhâm Thìn 1952 (Tốt), Ất Mão 1975 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá)

Danh sách các tuổi xông đất 2019 XẤU với gia chủ Nhâm Thân gồm:

Đinh Hợi 1947 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Nhâm Ngọ 1942 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu)

d. Xem tuổi xông đất 2019 cho tuổi Canh Thân

Các tuổi xông nhà 2019 TỐT với gia chủ Canh Thân là:

Nhâm Thìn 1952 (Tốt), Mậu Tý 1948 (Tốt), Giáp Thìn 1964 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Ất Mão 1975 (Tốt), Kỷ Mùi 1979 (Tốt), Đinh Mão 1987 (Tốt), Bính Tý 1996 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá)

Các tuổi xông đất 2019 XẤU với gia chủ Canh Thân gồm:

Canh Thìn 1940 (Xấu), Kỷ Mão 1939 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu)

e. Xem tuổi xông đất 2019 cho tuổi Mậu Thân

Những tuổi xông nhà 2019 TỐT với gia chủ Mậu Thân là:

Mậu Tý 1948 (Tốt), Giáp Thìn 1964 (Tốt), Kỷ Mùi 1979 (Tốt), Đinh Mão 1987 (Tốt), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Canh Thìn 1940 (Trung bình), Đinh Mùi 1967 (Trung bình)

Những tuổi xông đất XẤU với gia chủ Mậu Thân năm Kỷ Hợi 2019 là:

Tân Tỵ 1941 (Xấu), Tân Sửu 1961 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu)

Lưu ý: Trong trường hợp ở nơi sinh sống không có người phù hợp về tuổi hoặc gia đình người mà bạn dự định mời tới xông đất vừa có tang sự, chuyện buồn phiền..., không cần miễn cưỡng phải tìm cho bằng được. 

Bản mệnh có thể tìm những người có tuổi Tam Hợp hoặc Lục Hợp với tuổi của mình, tránh các tuổi tương xung là được. Theo cách này, gia chủ tuổi Thân có thể chọn tuổi xông nhà 2019 bao gồm: Tý, Thìn, Tỵ.

Theo An Nhiên / Reatimes