Ngày 15/7, UBND TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước, thành phố đã chỉ đạo các địa phương rà soát số giáo viên hợp đồng tại các trường công lập trực thuộc, thống kê, lập danh sách, công khai danh sách giáo viên thuộc đối tượng được xem xét tuyển dụng viên chức.

Thành phố Hà Nội cho biết, sau khi xin ý kiến Bộ Nội vụ thì thành phố có 2.034 giáo viên hợp đồng đủ điều kiện xem xét tuyển dụng đặc cách.

​Thành phố Hà Nội xác định việc tuyển dụng viên chức đối với giáo viên hợp đồng là nội dung tuyển dụng đặc cách, chưa có tiền lệ từ trước tới nay theo quy định của pháp luật.

Để giải quyết dứt điểm việc tuyển dụng đối với các giáo viên hợp đồng trên, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản báo cáo xin ý kiến của Bộ Nội vụ về đối tượng và phương án xét tuyển.

Trước đó, năm 2019, thành phố đã tổ chức thi tuyển viên chức mà không xét tuyển đặc cách theo ý kiến của Bộ Nội vụ.

Hiện nay, Hà Nội đang thực hiện tổ chức xét tuyển nhưng vẫn có phần thao giảng (dễ xảy ra tiêu cực), không thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Theo Bảo Loan/Gia đình & Xã hội