Tổng cục Thuế cho biết thêm, từ ngày 1/7/2022, hệ thống hóa đơn điện tử đã được áp dụng cho 100% doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh trên cả nước. Qua đó, ngành thuế đã tiếp nhận và xử lý trên 4 tỷ hóa đơn điện tử, bình quân 100 triệu hóa đơn/ngày.

Cũng theo Tổng cục Thuế, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, toàn ngành thuế đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã tập trung nguồn lực để triển khai từ năm 2022. Đến nay, 12.864 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, với số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 2,8 triệu hóa đơn.

Về ứng dụng thuế điện tử cài đặt trên thiết bị di động thông minh (eTax Mobile), Tổng cục Thuế đã đưa vào triển khai từ cuối tháng 3/2022 và đến nay có gần 350.000 lượt cài đặt sử dụng. Số giao dịch qua ngân hàng thương mại đạt gần 300.000 giao dịch, với tổng số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước qua ứng dụng này là hơn 950 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc các đơn vị trong Tổng cục Thuế chủ động triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn" giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng tiền thuê ngoài. Đến nay, 100% cục thuế đã hoàn thành tổ chức lựa chọn "Hóa đơn may mắn". Năm 2022, 3 kỳ quay thưởng ghi nhận 4.269 giải thưởng được trao với tổng giá trị hơn 9,65 tỷ đồng.

Trong quá trình chuyển đổi số, ngành thuế đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4; 90% thủ tục hành chính điện tử đạt cấp độ 3, 4; 100% người nộp thuế được cấp định danh và xác thực điện tử. Bên cạnh đó cố gắng 80% hồ sơ xử lý trên môi trường mạng; 50% hoạt động kiểm tra thực hiện trên môi trường số cấp độ 3, 4; 100% nhu cầu, công việc tin học hóa được tập trung tích hợp; 100% hồ sơ cán bộ được lưu trữ điện tử.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/apple-google-facebook-da-nop-hon-5000-ty-dong-tien-thue-20230427203142.htm