Vừa qua, Chính phủ đã chính thức có Tờ trình số 289/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân chịu tác động của dịch COVID-19 để cho ý kiến và đề nghị thông qua theo quy trình một phiên họp. Dự thảo Nghị quyết gồm 4 chính sách.

Các doanh nghiệp sẽ tiếp tục được xem xét miễn, giảm thuế, phí. Ảnh TL
Các doanh nghiệp sẽ tiếp tục được xem xét miễn, giảm thuế, phí. Ảnh TL

Trước tiên là chính sách tiếp tục giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2021 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác như đã áp dụng năm 2020.

Tiếp đến là ba nhóm chính sách lần đầu tiên được cơ quan quản lý đề xuất kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam gồm: Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế. 

Giảm 30% mức thuế suất, mức tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 như du lịch, vận tải, lưu trú, ăn uống, thể thao, vui chơi, giải trí; sáng tác, nghệ thuật; báo chí, truyền hình, thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác...

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (02 năm ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19) đối với DN, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, 2019 va 2020.

Theo dự tính, việc thực hiện các chính sách đề xuất tại dự thảo Nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng.

Ngoài ra Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Tính chung các chính sách đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện từ đầu năm 2021 và các chính sách đề xuất bổ sung nêu trên thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho DN, người dân trên 138.000 tỷ đồng”, đại diện Vụ Chính sách thuế nêu con số tính toán.

Để các chính sách sớm được đi vào cuộc sống, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Nguyễn Quốc Hưng cho biết: hiện Bộ Tài chính đang chủ động xây dựng khung dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết để bảo đảm cho việc triển khai thực hiện sau khi Nghị quyết được thông qua.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/nganh-thue-da-mien-giam-hon-138000-ty-dong-thue-phi-post150288.html