Kiểm tra loạt dự án treo, xử lý nghiêm những dự án lừa đảo

Liên quan tới tình trạng nhiều dự án bất động sản “treo”, dự án “ma” làm lãng phí nguồn lực, thiệt hại đến quyền và lợi ích của người dân, nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, mới đây, Bộ Xây dựng cho biết thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường thanh kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các dự án treo, dự án có dấu hiệu lừa đảo.

Cụ thể, theo báo xây dựng, quan điểm của Bộ là Nhà nước phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân tại khu vực “quy hoạch treo”.

Hiện nay, để tăng cường công khai, cung cấp thông tin quy hoạch được duyệt, Bộ Xây dựng đã hoàn thành và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng tại địa chỉ http://quyhoach.xaydung.gov.vn. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản đôn đốc các địa phương đăng tải thông tin quy hoạch xây dựng tại địa phương lên Cổng thông tin điện tử về quy hoạch xây dựng theo trách nhiệm quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng tại địa phương.

Với trách nhiệm quản lý Nhà nước được giao trong lĩnh vực xây dựng, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư (xã hội hóa) và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho việc đầu tư các công trình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục, giao thông…

Kiểm tra loạt dự án treo, xử lý nghiêm những dự án lừa đảo
Kiểm tra loạt dự án treo, xử lý nghiêm những dự án lừa đảo (Nguồn: Báo Xây dựng)

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng sẽ hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định; xử lý các cán bộ gây ách tắc, làm thiệt hại cho nhà đầu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.Về trách nhiệm của chính quyền các địa phương, Bộ Xây dựng đề nghị rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định; xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị; kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch.

Đối với tình trạng các dự án bất động sản ma, lừa đảo, chây ì… đã và đang gây bức xúc, bất bình xã hội, gây mất trật tự ở nhiều tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định hiện nay, hệ thống pháp luật hiện hành đã có các quy định tương đối đầy đủ, rõ ràng, điều chỉnh mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, từ trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, điều kiện của bất động sản được đưa vào kinh doanh đến quy định về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự cũng đã có các quy định để xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, trên thực tế tại một số địa phương, trong một số thời điểm vẫn xảy ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, lập nên các dự án không có thực, các dự án chưa đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh (dự án ma) để lừa đảo người dân, đã và đang gây bức xúc, bất bình xã hội, gây mất trật tự ở nhiều tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên được đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ ra là do thông tin về quy hoạch, dự án chưa được kịp thời, công khai, minh bạch dẫn đến một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để quảng bá, cung cấp thông tin sai sự thật nhằm trục lợi; các hành vi vi phạm chưa được kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh; việc xử lý và công khai việc xử lý hành vi vi phạm để cảnh tỉnh, răn đe và cho người dân biết, hiểu chưa kịp thời...

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Trong đó, chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản…

Bộ Xây dựng cũng đã có nhiều văn bản đôn đốc các địa phương tăng cường việc công khai thông tin, kịp thời nắm bắt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường thanh - kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm có thể xảy ra và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng sẽ nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để trình Chính phủ ban hành nhằm cung cấp thông tin công khai, minh bạch để bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, hạn chế tối đa các trường hợp cố tình vi phạm.

Tái định cư tại chỗ cho trường hợp bị thu hồi đất

Theo đó, TP.HCM sẽ thành lập một đoàn liên ngành do một lãnh đạo TP đứng đầu, một lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường làm thường trực để thực hiện tổng rà soát việc sử dụng tài sản công là nhà, đất do Nhà nước quản lý theo định kỳ 5 năm trên phạm vi TP. Từ đó đề xuất giải pháp xử lý những trường hợp trái pháp luật, không hợp lý (bao gồm cả đất quốc phòng, an ninh sử dụng trái pháp luật) và đề xuất phương án sắp xếp lại.

Sau đó, UBND TP xem xét để trình ra HĐND TP thông qua rồi trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn làm căn cứ để giải quyết đối với các công sản do các tổ chức của TP và Trung ương nắm giữ.

TP HCM: Tái định cư tại chỗ cho trường hợp bị thu hồi đất
TP HCM: Tái định cư tại chỗ cho trường hợp bị thu hồi đất

Đối với việc giao đất, cho thuê đất cho các dự án đầu tư mà có nhà, đất do Nhà nước quản lý xen cài (bao gồm cả đất do Nhà nước quản lý ở dạng lối đi chung, kênh rạch nhỏ, nông nghiệp... và nhà, đất đang có đơn vị Nhà nước quản lý, sử dụng) thì thực hiện thống nhất một quy trình.

Đối với trường hợp nhà đầu tư dự án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường thì đặt ra yêu cầu phải nhận chuyển nhượng rộng hơn, nhằm trả lại Nhà nước một diện tích đất tương ứng với giá trị tài sản công xen cài sẽ được sử dụng cho dự án.

Do đó, TP.HCM sẽ thu hồi đất rộng hơn kế bên hạ tầng và thực hiện tái định cư tại chỗ cho tất cả những người bị thu hồi đất, cả người có đất trong phạm vi hạ tầng và người có đất kề bên hạ tầng. Mỗi người bị thu hồi đất đều được nhận lại một diện tích đất nhỏ hơn tỉ lệ nghịch với giá đất tăng thêm do hạ tầng mang lại. TP sẽ quy hoạch lại hai bên hạ tầng và phần đất dôi dư được bán đấu giá để thu tiền phục vụ triển khai thực hiện.

Theo Đề án, phương án này cần được đưa ra lấy ý kiến cộng đồng những người bị thu hồi đất; khi đạt được đa số ý kiến của cộng đồng đồng thuận thì phương án được phê duyệt. Thiểu số người dân không đồng ý phải lựa chọn hoặc chấp thuận phương án hoặc bị Nhà nước thu hồi đất. Phương án này được cho là khả thi, vì người dân trong diện giải phóng mặt bằng được tái định cư tại chỗ, được hưởng lợi từ việc Nhà nước đầu tư nâng cấp hạ tầng, còn Nhà nước có thể đấu giá đất dôi dư, tạo nguồn thu tiếp tục đầu tư phát triển.

Thực tế hiện nay khi Nhà nước đầu tư công trình hạ tầng (thường là mở đường mới hoặc mở rộng đường cũ) thì giá đất hai bên đường tăng lên rất nhiều lần so với trước.

Những người bị thu hồi đất để làm đường thường không được hưởng lợi từ việc mở đường này. Ngược lại, những người không bị giải phóng mặt bằng bỗng dưng được hưởng một món lợi lớn từ việc giá đất tăng mà không phải đóng một khoản thuế, phí nào.

Trong khi đó Nhà nước bỏ tiền ra làm đường, đầu tư hạ tầng nhưng không có cơ chế để thu lại khoảng chênh lệch khổng lồ này.

Trước đây, TP.HCM đã áp dụng mô hình này tại dự án mở đường Nguyễn Hữu Thọ từ quận 7 đi Nhà Bè. Sau đó, có nhiều dự án được đề xuất áp dụng mô hình này như dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc dự án tuyến metro số 2 đi dọc đường Cách Mạng Tháng Tám nhưng chưa được chấp thuận.

HoREA thúc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM cấp “sổ hồng” cho người dân

Theo đó, HoREA đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường cần chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố và các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương thực hiện xác định giá đất, thẩm định giá đất, xác định tiền sử dụng đất dự án nhà ở, để sớm giải quyết cấp việc “sổ hồng”.

Hiện tại, toàn TP.HCM có hơn 30.402 căn nhà trong 63 dự án của 17 doanh nghiệp đang gặp vướng mắc, ngoài ra còn có hơn 100 dự án nhà ở vẫn đang còn tồn đọng ở Sở Tài nguyên - Môi trường.

HoREA đề nghị UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo “ưu tiên” giải quyết cấp “sổ hồng” trước cho khách hàng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua nhà, để đảm bảo quyền lợi của người mua nhà và triệt tiêu các “điểm nóng” tiềm ẩn. Đối với các sai phạm về đầu tư, xây dựng, kinh doanh của chủ đầu tư, HoREA đề nghị nên tách riêng để xử lý. 

HoREA thúc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM cấp “sổ hồng” cho người dân
HoREA thúc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM cấp “sổ hồng” cho người dân

Về nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) giữa chủ đầu tư dự án với Nhà nước, HoREA kiến nghị nên tách ra xử lý riêng, với một số biện pháp bảo đảm cần thiết.

HoREA còn đề nghị UBND TP chỉ đạo xây dựng hoàn thiện “quy trình công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất” của Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính. Ngoài ra, Hiệp hội đề nghị UBND TP.HCM cần sớm xem xét chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường cấp “sổ hồng” cho toàn bộ diện tích tầng hầm, bao gồm cả phần diện tích tầng hầm nằm ngoài ranh diện tích xây dựng khối đế tòa nhà chung cư, đối với các trường hợp dự án nhà chung cư đã được UBND TP.HCM “quyết định về duyệt phương án xác định giá đất cụ thể” và chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.

Về phương án giảm tải cho Ban Giám đốc Sở Tài nguyên -  Môi trường các thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là Hà Nội và TP.HCM, HoREA đề nghị phân cấp cho UBND cấp huyện cấp “sổ hồng” (cấp mới, cấp đổi) cho tổ chức, cá nhân, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, khi xem xét sửa đổi Luật Đất đai.

TP HCM sẽ trở thành đô thị thông minh vào năm 2025

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Chương trình triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025.

Theo chương trình, thành phố sẽ lấy người dân làm trung tâm của đô thị; phát triển kinh tế cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực. Trong đó, người dân có chất lượng sống tốt và làm việc, được phục vụ tốt hơn; tương tác và giám sát chính quyền hiệu quả hơn.

Chương trình cũng đã đề ra mục tiêu tổng quát cho việc xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh đến năm 2025: Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số; quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo; nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc; tăng cường sự tham gia quản lý của người dân.

TP HCM sẽ trở thành đô thị thông minh vào năm 2025
TP HCM sẽ trở thành đô thị thông minh vào năm 2025

Theo đề án này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đầu tư hoàn thiện 4 Trung tâm gồm: Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố; Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố; Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội; Trung tâm An toàn thông tin và triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính quyền số để phù hợp với vai trò của chính quyền quản lý đô thị thông minh.

Kho dữ liệu đã tích hợp được cơ sở dữ liệu văn bản điện tử, một cửa điện tử, cơ sở dữ liệu về khiếu nại tố cáo, đường dây nóng, đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư công, địa chính, các cơ sở khám chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề, các cơ sở giáo dục, dịch vụ giáo dục…

Trung tâm điều hành đô thị thông minh là nơi tiếp nhận các vấn đề phát sinh từ mọi mặt của xã hội để tổng hợp và hỗ trợ lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra các quyết sách.

Ngoài ra, Trung tâm còn kết nối thông tin tổng hợp từ Hệ thống tiếp nhận và phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị 1022, từng bước nâng cấp hệ thống đầu số 1022 thành Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân qua 6 kênh phản ánh như: Điện thoại, nhắn tin sms, gửi email, web app, mobile app, facebook.

Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp hợp nhất từ hệ thống các đầu số tổng đài 113-114-115. Hiện Sở Thông tin - Truyền thông, Công an thành phố và Sở Y tế đang triển khai giải pháp nâng cấp hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 - 115 và kết nối hệ thống chỉ huy điều hành của các đơn vị.

Hệ thống quản lý hạ tầng đô thị: Từ việc tổng hợp, kết nối dữ liệu hệ thống lưới điện, dữ liệu hệ thống cấp nước, dữ liệu hệ thống thoát nước, dữ liệu camera giao thông và dữ liệu quan trắc môi trường, dữ liệu hệ thống camera giao thông trên địa bàn toàn thành phố. Thông qua trung tâm điều hành đô thị thông minh - lãnh đạo thành phố có thể giám sát chỉ huy, tiếp nhận thông tin đa phương tiện, tiếp nhận thông tin khẩn cấp cũng như mở rộng phạm vi quản lý đến tận cấp phường, xã, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị.

Ngoài ra, đã hoàn thành tập tài liệu tổng hợp các phương pháp khoa học về dự báo. Trên cơ sở đó đã ứng dụng các mô hình dự báo chuỗi thời gian để dự báo một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho các năm 2019-2020.

Khi trung tâm này được vận hành, khả năng dự báo của nền kinh tế sẽ có tính chính xác cao hơn, làm cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh đề ra những quyết sách kịp thời, phù hợp.

Ninh Bình phê duyệt đồ án quy hoạch dự án du lịch gần 1,5 tỷ USD

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có quyết định phê duyệt đồ án lập quy hoạch chung khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quy mô 1.984ha, tổng mức đầu tư khoảng 1 - 1,5 tỷ USD.

Khu du lịch sẽ có các công trình kiến trúc nhân tạo, có tầm quy mô và giá trị đặc biệt, có vai trò gắn kết hữu cơ với quần thể danh thắng Tràng An và khu du lịch sinh thái Vân Long. Dự kiến khi đi vào hoạt động, khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Theo quyết định phê duyệt, phía bắc Dự án tiếp giáp đất nông nghiệp, khu dân cư xã Gia Tường hiện có và ĐT 477; phía Nam giáp đê hữu sông Hoàng Long, đất nông nghiệp, khu dân cư các xã Gia Lạc, Gia Minh và Thượng Hòa; phía Đông giáp sông Hoàng Long, sông Bôi và xã Gia Thịnh; phía Tây giáp sông Hoàng Long, khu dân cư và đất nông nghiệp xã Lạc Vân.

Ninh Bình phê duyệt đồ án quy hoạch dự án du lịch gần 1,5 tỷ USD
Ninh Bình phê duyệt đồ án quy hoạch dự án du lịch gần 1,5 tỷ USD

Quy hoạch sử dụng đất của dự án có 138ha đất ở, gồm các công trình biệt thự nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, đất biệt thự ven hồ và đất biệt thự khu phức hợp thể thao nghỉ dưỡng. Các khu trung tâm dịch vụ thương mại của dự án có tầng cao tối đa 15 tầng, Khu khách sạn chiều cao tối đa 20 tầng, gồm hệ thống khách sạn trung đến cao cấp, khu nghỉ dưỡng dọc bờ hồ...

Ngoài ra, dự án còn có khu đất nông trại công nghệ cao gần 360ha, đất tổ hợp dịch vụ thể thao - nghỉ dưỡng - bất động sản định hướng phát triển sân thể thao, trường đua, đường chạy hơn 315ha…

Theo An An (tổng hợp)/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/ban-tin-bds-24h-kiem-tra-loat-du-an-treo-xu-ly-nghiem-nhung-du-an-lua-dao-20201231000001011.html