Công văn nêu rõ, UBND thành phố Hà Nội nhận được 2 văn bản của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, công tác vận tải sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải (Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố) chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành có liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại 2 văn bản nêu trên. Đồng thời thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại 3 văn bản: Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 24-12-2020 về việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021, Công văn số 5769/UBND-ĐT ngày 15-12-2020 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021 và Công văn số 416/UBND-ĐT ngày 08-02-2021 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021.

Đồng thời, cung cấp số điện thoại đường dây nóng, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Website để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về vận tải, an toàn giao thông làm cơ sở phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết, khắc phục kịp thời; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện và có báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, UBND thành phố theo quy định.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-cong-tac-van-tai-gan-voi-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-229188.html