Nhằm thực hiện quy định giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế của Chính phủ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã có văn bản hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) với giá bán hàng hóa đa cấp.

Cụ thể, theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, đối với danh mục hàng hóa kinh doanh của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, việc thay đổi mức thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nghị định 15/2022/NĐ-CP có thể dẫn đến sự thay đổi thông tin về giá bán trong danh mục.

Do đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương trước khi áp dụng (theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp).

Bộ Công Thương hướng dẫn giảm thuế VAT với giá bán hàng hóa đa cấp
Bộ Công Thương hướng dẫn giảm thuế VAT với giá bán hàng hóa đa cấp

Tuy nhiên, để duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và giảm thiểu các thủ tục hành chính, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị doanh nghiệp chủ động điều chỉnh thông tin về thuế và giá bán hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp để thực hiện theo quy định của Nghị định 15/2022/NĐ-CP và Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị doanh nghiệp bán hàng đa cấp công bố công khai, rõ ràng về mức giá mới tới người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và báo cáo bằng văn bản tới Cục trước ngày 15/3 để phục vụ việc theo dõi, giám sát quản lý hoạt động về bán hàng đa cấp.

Trường hợp thay đổi các thông tin khác trong danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/bo-cong-thuong-huong-dan-giam-thue-vat-voi-gia-ban-hang-hoa-da-cap-post182058.html