bộ kế hoạch đầu tư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bộ kế hoạch đầu tư, cập nhật vào ngày: 03/03/2024

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi về tiến độ và giải pháp thực hiện công trình 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là kết thúc năm 2021 nhưng hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 65% kế hoạch.

TP.HCM vừa đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, kiến nghị Thủ tướng chấp thuận hỗ trợ thành phố tổng số vốn từ ngân sách Trung ương hơn 21.700 tỉ đồng, để thực hiện 6 dự án trọng điểm trong 5 năm tới.

Ngày 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Thống kê với sự điều chỉnh một số điều, khoản phù hợp với tình hình hiện tại.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 5 nhóm giải pháp trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở tham khảo các bài học kinh nghiệm của quốc tế, các bài học kinh nghiệm trong quá khứ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá, các khoản hỗ trợ Covid-19 tại Việt Nam ước đạt 2,84% GDP, vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2 tháng đầu năm 2021 trên cả nước có tới 5.564 doanh nghiệp có thể đã chuyển địa điểm kinh doanh hoặc đã ngừng hoạt động... nhưng cơ quan thuế không tìm thấy và không liên lạc được.

Chỉ riêng trong năm 2020, có 61 dự án bị ách tắc hồ sơ tại Sở Kế hoạch Đầu tư và không được trình BND TP để ban hành “quyết định chủ trương đầu tư dự án” chỉ vì vướng mắc về dự án đầu tư, dự án có quỹ đất xen cài.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 116/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Nhằm khuyến khích các nữ doanh nhân thành lập và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo trực tiếp tại DNNVV do phụ nữ làm chủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

"Trong công tác quy hoạch, TP Hà Nội cần chủ động, đổi mới tư duy và có tầm nhìn chiến lược nhằm khai thác hết tiềm năng" - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị Thường trực Thành Ủy Hà Nội.

Nửa đầu năm 2017, cả nước có gần 61.300 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có tới 21.500 doanh nghiệp nằm trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ.