Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, các dự án này đã được Sở Xây dựng đã chuyển sang Sở Kế hoạch Đầu tư để thực hiện thủ tục “quyết định chủ trương đầu tư dự án”. Tuy nhiên, không có dự án nào được Sở Kế hoạch Đầu tư trình UBND TP để ban hành “quyết định chủ trương đầu tư dự án”, do vướng mắc về dự án đầu tư, dự án bất động sản, nhà ở có quỹ đất hỗn hợp bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, xen kẽ các thửa đất do Nhà nước quản lý trong dự án.

Bên cạnh đó, có dự án dù không vướng “đất công”, nhưng Sở Kế hoạch Đầu tư vẫn yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, đến nay Sở vẫn chưa trình Ủy ban nhân dân thành phố để ban hành “quyết định chủ trương đầu tư dự án”, làm cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Kiến nghị nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho dự án có quỹ đất xen cài
Kiến nghị nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho dự án có quỹ đất xen cài

Theo ông Châu, hiện nay, các vướng mắc này đã được Luật Đầu tư 2020, Nghị định 148/2020/NĐ-CP xử lý. Do vậy, Hiệp hội đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư sớm giải quyết các hồ sơ dự án đã được Sở Xây dựng chuyển đến để thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư dự án”.

Ngoài ra, do Luật Đầu tư 2020, Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020, Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã có hiệu lực và đã có cơ chế xử lý, giải quyết được các vướng mắc về “nhà đầu tư”, “chủ đầu tư”; về dự án đầu tư có quỹ đất hỗn hợp; về cơ chế xử lý các thửa đất thuộc Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án đầu tư; về quy định của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước trước khi bán sản phẩm hoặc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên HoREA cũng đề nghị UBND TPHCM xem xét, sớm ban hành “Quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại”.

Theo Báo Xây dựng

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/kien-nghi-nhanh-chong-thao-go-kho-khan-cho-du-an-co-quy-dat-xen-cai-299872.html