Chiều 25/5, các em học sinh bước vào bài thi môn Toán. Thí sinh được phát các mã đề khác nhau để tránh tình trạng bài giống nhau với những em ngồi gần.

Môn Toán gồm có 24 mã đề khác nhau dành cho 24 thí sinh trong mỗi phòng thi. Đề thi toán phần đông thí sinh  đánh giá là khó hơn so với năm trước.

Đề thi và đáp án môn Toán:

(Đáp án tham khảo, chưa chính thức)

Mã đề thi 101, 102, 103, 104, 105 xem tại đây.

Mã đề thi 106, 107, 108, 109, 110 xem tại đây.

Mã đề thi 111, 112, 113, 114, 115 xem tại đây.
Mã đề thi 115, 116, 117, 118, 119 xem tại đây.
Mã đề thi 120, 121, 122, 123, 124 xem tại đây.

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn