Theo Bộ Tài chính, do tác động của dịch Covid-19, đà tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm đã chậm lại, trong đó kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng...

Theo Bộ Tài chính, do tác động của dịch Covid-19, đà tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm đã chậm lại, trong đó kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng có số thu ngân sách lớn đều giảm.

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, tổng thu NSNN thực hiện tháng 2 ước đạt 95,1 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 276,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu nội địa tháng 2 ước đạt 75,6 nghìn tỷ đồng, bằng gần 1/2 số thu tháng trước. Luỹ kế thu 2 tháng đạt 233,2 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2019 (thu nội địa tháng 2/2019 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 16,5% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,6% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 19,9% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 20,6% dự toán; các loại phí, lệ phí đạt 17,6% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 18,6% dự toán.

Bộ Tài chính cho rằng, tiến độ thu nội địa 2 tháng đầu năm nay cao hơn cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ đạt 17,6% dự toán). Nguyên nhân chủ yếu do độ trễ giữa kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với số thu NSNN. Một số ngành, lĩnh vực sản xuất quan trọng (ngân hàng, dầu khí,...) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt khá, phát sinh tăng số thu NSNN (thuế thu nhập doanh nghiệp, kết dư chi phí dầu khí...) được nộp trong tháng 1, tháng 2/2020 theo chế độ quy định.

Trong tháng 2, ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 16%), trong đó 45 địa phương thu đạt trên 18% dự toán; 47/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 16 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Cùng với thu từ nội địa, thu về dầu thô tháng 2 ước đạt 3,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đạt 11,2 nghìn tỷ đồng, bằng 31,9% dự toán, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu từ xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Về thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính thông tin, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 ước đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 48,2 nghìn tỷ đồng, bằng 14,3% dự toán, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguyên nhân do tác động của dịch Covid -19, đà tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu nói chung và với Trung Quốc nói riêng trong 2 tháng đầu năm đã chậm lại với tổng giá trị xuất nhập khẩu ước tăng 2,4% (cùng kỳ năm 2019 tăng 5%). Trong đó kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng có số thu ngân sách lớn đều giảm, như: than đá giảm 14,6%, vải các loại giảm 10,5%, sắt thép các loại giảm 18,5%, ô tô nguyên chiếc giảm 57%, xơ, sợi dệt các loại giảm 13%, nguyên liệu may da, giày giảm 11%, máy móc, thiết bị giảm 3,7%,... đã tác động đến số thu của khu vực này. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (16 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt khoảng 32,2 nghìn tỷ đồng, bằng 15,5% dự toán, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là nguyên nhân chính làm cho tổng số thu NSNN 2 tháng đầu năm tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm 2019.

Về chi NSNN, tổng chi ngân sách trung ương tháng 2 ước đạt 118,7 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 2 tháng đầu năm đạt khoảng 220,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán. Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 34,7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,4% dự toán, tăng 114,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến hết ngày 29/02/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 150.600 tỷ đồng chi thường xuyên (đạt 13,5% dự toán) và 32.051,2 tỷ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 7,1% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao năm 2020 kiểm soát chi qua KBNN). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN đã phát hiện ước khoảng 203 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 1,1 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 0,7 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển.

Để phòng, chống dịch Covid -19, cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng chống và dập dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Covid-19 (chi cho các hoạt động: tuần tra biên giới, bảo vệ an ninh khu cách ly...).

Riêng ngân sách trung ương đã trích 517,7 tỷ đồng dự phòng năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp 12,76 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2020.

Về cân đối NSNN, theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 32.350 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 16,08 năm, lãi suất bình quân 3,22%/năm.

Theo Công lý

Nguồn: https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/dich-covid-19-anh-huong-den-thu-ngan-sach-tu-xnk-335004.html