Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vẫn có điểm đầu vào cao nhất. Tiếp đó là các trường Trung học Phổ thông Chu Văn An; THPT chuyên Nguyễn Huệ...

Chi tiết điểm thi của các trường:


Theo Trinh Phúc/Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/diem-chuan-cua-tat-ca-cac-truong-chuyen-cua-ha-noi-post88918.html