và vùng lân cận đêm 28 ngày 29/1/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 29/1/2018

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ; riêng khu tây bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 60-97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 16 độ, có nơi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 - 19 độ, riêng khu Tây Bắc 19 - 22oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 29/1/2018

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm từ 65-98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 - 14 độ, vùng núi 7 - 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 13 - 16 độ, vùng núi cao dưới 13oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 29/1/2018

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 70-98%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18, phía nam có nơi trên 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 19- 22, phía nam có nơi 22 - 24oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 29/1/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27 độ, phía nam 28 - 30oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 29/1/2018

Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 29/1/2018

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 29/1/2018

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 70-97%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 - 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 14 - 17oC

Theo An Nhiên / Reatimes