Dự báo thời tiết Hà Nội và vùng lân cận đêm 26/2/2019

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 26/2/2019

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23 độ; riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 26/2/2019

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 100%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17 độ, vùng núi 11 - 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 26/2/2019

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20 độ, phía nam từ 21 - 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23 độ; phía Nam 26 - 29 oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 26/2/2019

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 26/2/2019

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 35 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 26/2/2019

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/2/2019

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 99%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20oC

Kết quả hình ảnh cho mùa thu hà nội

Theo An Nhiên / Reatimes