Dự báo thời tiết Hà Nội và vùng lân cận đêm 26/9/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 26/9/2018

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31- 34 độ, có nơi trên 34oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 26/9/2018

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 26/9/2018

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 26/9/2018

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 95%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, có nơi trên 34 oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 26/9/2018

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 26/9/2018

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/9/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 34oC

 Hình ảnh có liên quan

Theo An Nhiên / Reatimes