Hà Nội có khoảng 300.000 hộ kinh doanh theo mô hình nhỏ lẻ, tự quản. Do tác động của dịch Covid-19, khi áp dụng chỉ thị 16 về giãn cách xã hội hầu hết các hộ kinh doanh (không kinh doanh mặt hàng thiết yếu trong danh mục được phép) đều phải đóng cửa để phòng chống dịch.

Dịch Covid-19 khiến hàng ngàn hộ kinh doanh tại Hà Nội phải dừng hoạt động.
Dịch Covid-19 khiến hàng ngàn hộ kinh doanh tại Hà Nội phải dừng hoạt động.

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế TP Hà Nội, đến hết ngày 26-8 đã có gần 3.150 hộ kinh doanh đã gửi đề nghị hỗ trợ theo chính sách về Cục thuế.

Trong đó có gần 2.200 hộ kinh doanh được UBND cấp xã gửi sang cơ quan Thuế thẩm định. Hơn 1.800 hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ theo kết quả thẩm định của cơ quan Thuế.

Số hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ này đều thuộc diện có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đã dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi hộ trong số trên sẽ được nhận 3 triệu đồng.

Cũng theo Cục Thuế Hà Nội, theo trình tự tiếp nhận, trong 3 ngày làm việc, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; Niêm yết công khai; Tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

Trong 2 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND cấp xã thẩm định trình UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Trong 3 ngày làm việc, UBND cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/gan-3150-ho-kinh-doanh-da-gui-de-nghi-ho-tro-theo-chinh-sach-256444.html