Ngày 31-3, thông tin từ Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trong hai tháng qua, công đoàn các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động có nhiều giải pháp quan tâm, hỗ trợ đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có văn bản gửi chủ tịch công đoàn các trường ngoài công lập yêu cầu rà soát, nắm bắt tình hình của các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để đề nghị hỗ trợ.

Tính đến ngày 31-3, qua tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, có 75 trường hợp nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được đề nghị hỗ trợ. Trước mắt, mỗi trường hợp sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình tâm tư, đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các trường công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để kịp thời có biện pháp hỗ trợ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian vừa qua, học sinh các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đều phải nghỉ học để phòng, chống dịch. Việc này khiến cho một số trường ngoài công lập gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhất định đến đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Theo Hà Nội Mới