Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Thu hút 24,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch”, thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng.

Cụ thể, thành phố đã khẩn trương rà soát, giãn, hoãn, hơn 17.500 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn, chiếm 45% của cả nước. Đồng thời, triển khai các chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư trong nước và nước ngoài.

Ngay trong bối cảnh từ những ngày đầu xảy ra đại dịch Covid-19, trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy đã chủ trì hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Thành phố luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, cải cách hành chính, “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô”.

Từ ngày 1-1-2020 đến nay, thành phố đã cắt giảm, đơn giản hóa 154 thủ tục hành chính, giấy phép con. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến ngày 30-6-2020 đạt 100%. Phấn đấu đến ngày 30-9-2020, 100% doanh nghiệp ứng dụng, sử dụng hóa đơn điện tử. Đã đưa 249/249 (đạt 100%) dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ số PCI hai năm liên tiếp (2018, 2019) đứng thứ 9. Chỉ số gia nhập thị trường tăng 53 bậc so với năm 2015. Chỉ số cải cách hành chính 3 năm liên tiếp xếp vị trí thứ 2. Số lượng doanh nghiệp công nghệ thông tin, các chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số về đào tạo lao động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp luôn trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Thành phố đã đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông; số hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi nhanh sang nền kinh tế số; xây dựng thành phố hướng tới là thành phố thông minh; thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, giảm dùng tiền mặt. Thúc đẩy tái cơ cấu lại sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động… Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh giải ngân trong đầu tư công. Cắt giảm thêm 5% chi thường xuyên. Phấn đấu hết năm 2020, tỷ trọng chi thường xuyên của thành phố xuống dưới 50%. Giảm tỷ lệ nợ công của thành phố dưới 14%. Tăng quỹ cải cách tiền lương lên trên 38%. Tăng quỹ dự trữ tài chính lên trên 19%.

Trong những năm qua, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, đóng góp quan trọng trong tăng trưởng của cả nước. Bình quân giai đoạn 2016-2019, GRDP tăng 7,39%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1,74 triệu tỷ đồng, bằng 38,6% GRDP. Thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách lũy kế đạt trên 2.775 dự án, vốn đăng ký trên 1,4 triệu tỷ đồng. Cơ cấu đầu tư xã hội dịch chuyển rõ nét từ khu vực nhà nước (tỷ trọng giảm từ 43,4% năm 2015 xuống khoảng 36,7% năm 2019) sang khu vực ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài (lần lượt đóng góp 50,6% và 12,7%).

Theo Chủ tịch UBND thành phố, từ năm 2016 đến nay, thành phố đã thu hút được 24,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Năm 2018, 2019, Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI; đã phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 817 dự án trong nước đạt 693,08 nghìn tỷ đồng. Doanh nghiệp mới thành lập tăng cao cả về số lượng và vốn đăng ký. Lũy kế từ năm 2016 đến tháng 6-2020, có khoảng 125 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 37,4% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn điều lệ là 1,396 triệu tỷ đồng.

Mặc dù chịu ảnh hưởng tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng 6 tháng đầu năm 2020, GRDP tăng trưởng đạt 3,39%. Có 12.650 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số vốn đăng ký 175 nghìn tỷ đồng, tăng 9% số vốn so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư FDI đạt 4 tỷ USD. Thu ngân sách 6 tháng ước xấp xỉ đạt 50% dự toán.

“Những kết quả đạt được của thành phố có dấu ấn và sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, của các nhà đầu tư trong suốt nhiều năm vừa qua. Sự đồng hành này khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư đối với thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu “kép”, thành phố phấn đấu năm 2020 đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn 1,3 lần mức trung bình của cả nước; thu đủ ngân sách theo dự toán Chính phủ giao là 285.000 tỷ đồng.

Kêu gọi đầu tư 282 dự án

Chủ tịch UBND thành phố cho hay, tại hội nghị quan trọng này, thành phố sẽ tiến hành trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 229 dự án, với tổng số vốn: 405.570 tỷ đồng (tương đương 17,6 tỷ USD) với số vốn tăng thêm 270.458 tỷ đồng. Trong đó, 100 dự án trong nước, với số vốn 227.499 tỷ đồng (vốn tăng thêm 192.215 tỷ đồng); 22 dự án đầu tư vốn FDI, số vốn 5,7 tỷ USD, vốn tăng thêm 3,4 tỷ USD; và 107 dự án đầu tư công. Tổng số dự án, số vốn tăng, tương ứng gấp 5 lần và 11 lần so với Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016.

Các dự án đầu tư này, tập trung vào các lĩnh vực: 25 cụm công nghiệp với 490,8 ha; 800 nghìn m2 nhà ở xã hội; 3 khu đô thị; Du lịch - dịch vụ; trụ sở văn phòng; văn hóa - xã hội; tài chính - ngân hàng; hạ tầng đô thị; hạ tầng giao thông;…

225 dự án được chia làm 3 nhóm: Nhóm các dự án trao Quyết định chủ trương tại hội nghị gồm có 103 dự án với tổng số vốn 250.154 tỷ đồng; Nhóm các dự án trao quyết định ghi nhận đề xuất tại Hội nghị có 19 dự án với tổng số vốn 109.849 tỷ đồng tỷ đồng (những dự án này sẽ được thành phố hoàn thiện hồ sơ trong quý III-2020); Nhóm 107 dự án đầu tư công của thành phố đang được 5 Ban quản lý dự án thành phố và các quận, huyện, thị xã triển khai quyết liệt với số vốn 45.567 tỷ đồng. Phấn đấu hết quý III khởi công toàn bộ số các dự án đầu tư công của của thành phố. Đến ngày 31-12-2020, hoàn thành 78/107 dự án.

Đồng thời cũng tại hội nghị này, thành phố cùng các nhà đầu tư ký kết 38 Biên bản ghi nhớ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28,6 tỷ USD, trong đó: 26 đề xuất của nhà đầu tư trong nước (dự kiến khoảng 20,5 tỷ USD); 12 đề xuất của nhà đầu tư nước ngoài (dự kiến khoảng 8,32 tỷ USD).

Hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành thành phố “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, thành phố thông minh, sáng tạo, tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ngay tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung công bố danh mục 282 dự án xúc tiến, kêu gọi đầu tư với tổng số vốn 483,1 nghìn tỷ đồng (tương ứng 21,66 tỷ USD) trong các lĩnh vực: Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ; công viên; giáo dục, dạy nghề, bệnh viện; môi trường, xử lý rác thải; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; phát triển nhà ở; nông nghiệp; phát triển đô thị, logistics, công viên phần mềm.

“Với kết quả đạt được trong thời gian qua, cùng với lợi thế riêng có của mình, Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định là điểm đến đầu tư hấp dẫn và an toàn. Thành phố sẵn sàng chào đón và mong muốn hợp tác với tất cả các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức, hiệp hội, các tỉnh, thành phố trong nước, các quốc gia, vùng lãnh thổ, trên thế giới để cùng phát triển bền vững. Thành công của các doanh nghiệp chính là thành công của thành phố", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội

Song song với công tác phòng, chống dịch, các nhiệm vụ bảo đảm cho phát triển sản xuất, kinh doanh, các sinh hoạt của người dân, hoạt động của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, công tác bảo đảm an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng được thành phố đặc biệt quan tâm. Mọi nội dung công tác nêu trên, đều dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND thành phố.

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đến tận nhà cho hơn 560.000 người cho cả hai tháng (4 và 5) đã xong trước ngày 10-5-2020; chi trả hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, người có công, người tàn tật, người già…, đã được thực hiện xong từ ngày 2-5-2020, với số kinh phí 474,2 tỷ đồng. Hiện đang tiếp tục triển khai hỗ trợ giai đoạn 2 cho số lao động tự do, người dân gặp khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch với kinh phí 495,6 tỷ đồng.

HĐND thành phố đã kịp thời ban hành 5 nghị quyết hỗ trợ gần 500 tỷ đồng cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố. Cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức kinh tế và đông đảo nhân dân đã đóng góp 170 tỷ đồng, trên 700 tấn gạo và nhiều nông sản, thực phẩm để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch và các gia đình chính sách, người dân gặp khó khăn. Đã bổ sung nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố 1.020 tỷ đồng để cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vay với mức lãi suất 0%, để phát triển sản xuất, khắc phục khó khăn do tác động của đại dịch...


Theo Hà Nội Mới