Việc cải tạo, xây dựng chung cư cũ tại Hà Nội còn nhiều vướng mắc, triển khai chậm
Việc cải tạo, xây dựng chung cư cũ tại Hà Nội còn nhiều vướng mắc, triển khai chậm.

Tại Chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị Hà Nội giai đoạn 2021-2025, TP Hà Nội đặt chỉ tiêu triển khai cải tạo, xây dựng lại 2-3 khu chung cư cũ và chuẩn bị triển khai các khu còn lại.

3 khu chung cư cũ được đề xuất cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2021-2025 là: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh. Đây là các khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp độ D (nguy hiểm đặc biệt, có nguy cơ sụp đổ, phải di dời khẩn cấp các hộ dân).

Theo UBND TP Hà Nội, việc cải tạo, xây dựng chung cư cũ còn nhiều vướng mắc, triển khai chậm. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện đẩy nhanh tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các khu chung cư cũ trên địa bàn. Nghiên cứu định hướng giải pháp quy hoạch theo khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ và các chung cư cũ độc lập nhằm phát huy tối đa giá trị quỹ đất, khai thác hiệu quả kinh tế và tính khả thi dự án.

Thành phố cũng sẽ lập kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát kiểm định đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ, xác định rõ niên hạn công trình, ranh giới các khu vực chung cư cũ, phân loại, phân nhóm theo quy định, tập hợp tài liệu pháp lý đánh giá cấp độ nguy hiểm tăng dần A,B,C, (cận D) và D, lập danh mục phân loại.

Cùng với đó là triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; đôn đốc các dự án đang triển khai; tập trung di dời các hộ dân và khẩn trương xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D.

Trong đề án tổng thể về cải tạo chung cư cũ tới đây, Hà Nội dự kiến phân loại chung cư, tập thể cũ thành 3 nhóm, thiết kế chính sách riêng cho từng nhóm.

Theo đó, nhóm 1 là các khu tập thể với nhiều tòa chung cư, có diện tích từ 2-10ha sẽ thực hiện đồng bộ giải pháp tái định cư tại chỗ, cho phép xây dựng cao tầng; giải phóng quỹ đất có diện tích đủ lớn để phát triển các chức năng dịch vụ, thương mại, hạ tầng du lịch… Có thể đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án, đối ứng vốn kết hợp với khai thác không gian ngầm, các khối đế của các toà nhà.

Nhóm 2 với quy mô gồm 5 - 7 nhà tập thể cũ sẽ thực hiện như mô hình 1 đối với trường hợp diện tích đất nhỏ; nếu chưa khả thi và đạt hiệu quả đầu tư thì có thể nghiên cứu theo mô hình 3.

Nhóm 3 là tập hợp các chung cư độc lập, đơn lẻ sẽ thực hiện theo phương thức quy gom tái định cư tại chỗ trên địa bàn phường, quận; bố trí tái định cư gộp các chung cư cũ đơn lẻ vào một số quỹ đất chung cư cũ hiện có; quỹ đất còn lại để phát triển công trình kinh doanh thương mại dịch vụ và nhà ở trong trường hợp được bổ sung quy mô dân số.

Theo Thế Vũ/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/ha-noi-sap-cai-tao-cac-chung-cu-cu-khu-giang-vo-thanh-cong-ngoc-khanh-post130946.html