Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội (gọi tắt là Kỳ thi) diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Hà Nội tập trung tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Kỳ thi. Cụ thể, cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí từ ngân sách, bố trí nhân lực đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu, các hoạt động phục vụ công tác thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối, các quy định phòng, chống dịch cho Kỳ thi, thực hiện công tác thi đúng Quy chế thi của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi cho toàn ngành; Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị, chính quyền các địa phương; Thực hiện nghiêm việc in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét tốt nghiệp trung học phổ thông và cấp phát văn bằng trung học phổ thông đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT.

Chủ tịch TP cũng giao cho Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Trung ương và các Bộ, ngành liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh, cán bộ và những người tham gia tổ chức Kỳ thi; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các điểm thi thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng các quy định về Kỳ thi (thời gian thi, môn thi, nội quy, quy chế thi...) cho cán bộ, giáo viên và học sinh biết để thực hiện nghiêm túc; Trên cơ sở công bố kết quả của Bộ GD&ĐT, chủ động phân tích dữ liệu, đối chiếu với kết quả học tập của học sinh để báo cáo, đánh giá chất lượng dạy và học của các nhà trường trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi do Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an ban hành; Bảo đảm an ninh cho Kỳ thi, đặc biệt công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề, bài thi; Tổ chức bảo vệ vòng trong, vòng ngoài tại các điểm thi; Ban In sao đề thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, Ban Phúc khảo bài thi tự luận, Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm; Trực tiếp giám sát công tác in sao đề thi, chấm bài thi trắc nghiệm, giám sát nơi bảo quản đề thi và bài thi; Giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn các địa điểm tổ chức thi; Phòng chống gian lận trong Kỳ thi; Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã đảm bảo trật tự, giải tỏa ách tắc giao thông tại các điểm nút giao thông và các địa điểm thi trong những ngày thi, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh đến địa điểm thi đúng thời gian quy định; Chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy có kế hoạch kiểm tra an toàn cháy nổ tại Ban In sao đề thi, Ban chấm thi; Bố trí trực 24/24 trên các địa bàn có Điểm thi để kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra; Nắm bắt và phối hợp xử lí (nếu có) thông tin liên quan đến Kỳ thi trên không gian mạng.

Thanh tra thành phố Hà Nội phân công, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, các bệnh viện trên địa bàn phối hợp với các Điểm thi tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh; Chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có những bất trắc xảy ra trong quá trình thi; Phối hợp xây dựng, chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác; Hỗ trợ, tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các sở, ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp đảm bảo phục vụ tốt Kỳ thi theo đúng quy định.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô