Để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh, người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Hướng dẫn mới thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022
Ảnh minh họa: Laodong.vn

Trong khi chờ Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 được ban hành;

Bộ LĐTBXH đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021 - 2012 như năm học 2020 - 2021.

Bộ cũng yêu cầu các sở, ban ngành liên quan tiếp thực hiện miễn học phí cho các đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật Giáo dục nghề nghiệp và thực hiện công khai học phí theo quy định.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/huong-dan-moi-thu-hoc-phi-trong-linh-vucgiao-duc-nghe-nghiepgdnn-nam-hoc-2021-2022-post138465.html