Theo đó, đối với việc miễn thuế nhập khẩu, hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị thực hiện miễn thuế nhập khẩu bao gồm các mặt hàng là vật tư để sản xuất que test Covid-19 nêu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Được biết, cơ quan Hải quan thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp sản xuất thực hiện nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu các mặt hàng nhập khẩu theo Quyết định 1921/QĐ-BTC để sản xuất que test Covid-19.

7 mặt hàng phục vụ phòng, chống Covid-19 sẽ được miễn thuế. Ảnh minh họa
7 mặt hàng phục vụ phòng, chống Covid-19 sẽ được miễn thuế. Ảnh minh họa

Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng sản xuất que test Covid-19 hoặc nhượng bán cho doanh nghiệp khác thì phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Trường hợp doanh nghiệp không kê khai tờ khai mới, nộp đủ các loại thuế trước khi thay đổi mục đích sử dụng sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trong đó, tại chỉ tiêu Mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu trên tờ khai nhập khẩu, cơ quan Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai báo theo mã XN502 – miễn thuế NK HH phòng dich nCoV.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm theo hướng dẫn tại mục 3 công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2020 của Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thông báo công khai Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và hướng dẫn này tại nơi làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp nắm được và thực hiện.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/huong-dan-viec-thuc-hien-mien-thue-doi-voi-7-mat-hang-phuc-vu-phong-chong-covid-19-post159745.html