Tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII diễn ra mới đây, HĐND tỉnh này đã thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, với các nhóm giải pháp liên quan đến chính sách nhà ở, chính sách đất đai, tài chính, quy hoạch và quản lý xây dựng, quản lý thị trường nhà ở và sử dụng nhà ở…

Khánh Hòa phát triển nhà ở đảm bảo tính ổn định, lành mạnh cho thị trường bất động sản; từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân
Khánh Hòa phát triển nhà ở đảm bảo tính ổn định, lành mạnh cho thị trường bất động sản; từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, với tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở là hơn 48.790 tỷ đồng, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 25,5m2 sàn/người và tối thiểu là 10m2 sàn/người; tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đạt gần 32,6 triệu m2 sàn (tăng thêm khoảng 5,3 triệu m2). Chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt tỷ lệ 98%.

Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 28,4m2 sàn/người và tối thiểu là 12m2 sàn/người; tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đạt hơn 37,4 triệu m2. Phấn đầu nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 100%, không còn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ trên địa bàn toàn tỉnh.

Các mục tiêu chính của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 là thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư, phát triển nhà ở, đảm bảo tính ổn định, lành mạnh cho thị trường bất động sản; từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp, người lao động đang sinh sống, lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, kết hợp giữa phát triển với cải tạo chỉnh trang, phát triển đô thị, khu dân cư hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Chú trọng phát triển nhà chung cư tại các đô thị, kết nối tiện ích của các khu vực…

Tỉnh Khánh Hòa cũng đưa ra các nhóm giải pháp liên quan nhằm phát triển nhà ở trong thời gian tới. Trong đó, chính sách nhà ở được triệt để thực hiện nguyên tắc chấp thuận đầu tư phát triển dự án khi hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đảm bảo đáp ứng; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Về chính sách đất đai, tỉnh sẽ rà soát, thu hồi quỹ đất sử dụng lãng phí để bố trí, khai thác có hiệu quả; bố trí quỹ đất đã được phê duyệt, đưa vào kế hoạch sử dụng đất từng năm làm cơ sở để thực hiện hoặc kêu gọi nhà đầu tư…

Tỉnh Khánh Hòa khuyến khích phát triển phân khúc nhà ở thương mại bình dân và nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu rất lớn về nhà ở cho người thu nhập thấp
Tỉnh Khánh Hòa khuyến khích phát triển phân khúc nhà ở thương mại bình dân và nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu rất lớn về nhà ở cho người thu nhập thấp.

Liên quan đến vấn đề quy hoạch và quản lý xây dựng, tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh công tác lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng. Đặc biệt, ưu tiên phát triển các khu dân cư, khu nhà ở xã hội với đầy đủ tiện ích về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có các công trình công cộng với nhiều không gian thoáng mát, môi trường sống trong lành. Riêng đối với khu vực nông thôn, sẽ ưu tiên phát triển nhà theo dự án tại các thị trấn, khu dân cư nông thôn và khu vực đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ với những tuyến giao thông chính. Đồng thời, ưu tiên phát triển các khu du lịch ở kết hợp sinh thái nghỉ dưỡng, khu đô thị mới…

Tỉnh Khánh Hòa cũng chú trọng phát triển nhà ở đồng bộ với phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông và xã hội. Rà soát các dự án xây dựng, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai xây dựng hoặc không hiệu quả, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các nhà đầu tư tham gia thị trường nhà ở, bất động sản trên địa bàn. Khuyến khích phát triển phân khúc nhà ở thương mại bình dân và nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu rất lớn về nhà ở cho người thu nhập thấp, góp phần hạn chế việc xây dựng nhà không phép, trái phép…

Theo Đức An/Reatimes.vn

Nguồn: https://reatimes.vn/khanh-hoa-phat-trien-nha-o-dam-bao-tinh-on-dinh-lanh-manh-20201224000007546.html?fbclid=IwAR3ioDK0rVxhIGDiwgXxVABkZx4PvQOHrdUos2g0V7uWUxN7hqyAoVhxEns