Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới sẽ được áp dụng từ lớp 1 năm 2020-2021. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị mỗi địa phương thành lập một hội đồng thẩm định để lựa chọn bộ sách giáo khoa (SGK) phù hợp.

Mỗi địa phương thành lập một hội đồng thẩm định SGK mới. Ảnh minh họaMỗi địa phương thành lập một hội đồng thẩm định SGK mới. Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GD&ĐT vừa ban hành chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020, trong đó đề cập nhiều nội dung liên quan đến việc chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Bộ yêu cầu các địa phương chủ động đặt hàng các trường sư phạm trong việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho địa phương, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng.

Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là giáo viên lớp 1 và cán bộ quản lý giáo dục phục vụ triển khai chương trình GDPT mới.

Tổ chức thẩm định và phê duyệt SGK GDPT theo chương trình mới theo hình thức cuốn chiếu, trước hết là SGK lớp 1. Sau đó là lớp 2, lớp 6. Tổ chức tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng SGK lớp 1, lớp 2, lớp 6.

Chỉ đạo các địa phương biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình GDPT mới; Bộ ban hành thông tư quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông để các địa phương tổ chức việc lựa chọn SGK phù hợp với kế hoạch giáo dục và điều kiện thực tiễn, đảm bảo công khai, minh bạch.

Với nội dung này,  ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) TP Hà Nội cũng nhấn mạnh trong hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới của Sở GD&ĐT Hà Nội:"Địa phương sẽ không chờ đến năm 2020-2021 mà ngay từ bây giờ sẽ thực hiện ngay cho việc chuẩn bị lựa chọn SGK".

Theo đó, đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo các phòng GD, đặc biệt ban giám hiệu hệ thống các trường trong toàn TP, sớm thành lập hội đồng thẩm định do Giám đốc Sở GD&ĐT làm chủ tịch, mời cả chuyên gia trong và ngoài nước cùng để đánh giá SGK mới. Sau khi đánh giá sẽ có tham mưu, đề xuất cho Thành uỷ, UBND TP triển khai.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đã ký quyết định thành lập 9 hội đồng thẩm định để thẩm định các bộ SGK này. Khi một số bộ sách được thẩm định đạt thì việc lựa chọn dạy học bộ sách nào là quyền của các địa phương.

Nguồn: https://congluan.vn/moi-dia-phuong-thanh-lap-mot-hoi-dong-tham-dinh-sgk-moi-post67013.html

Theo Báo Công Luận Online