ngày nào xấu tháng 4-2018

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ngày nào xấu tháng 4-2018, cập nhật vào ngày: 02/02/2023

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào tháng 4/2018 để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa. Dưới đây là những ngày hắc đạo trong tháng 4/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào tháng 4/2018 để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa. Dưới đây là những ngày hoàng đạo trong tháng 4/2018