Theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), trong năm 2020, tổng dư nợ tín dụng trên toàn TP.HCM đã tăng lên ngưỡng 2,48 triệu tỷ đồng, tăng tương đương 8% so với cuối năm 2019.

Trong đó, tín dụng trung dài hạn chiếm khoảng 52,2%, tăng khoảng 9,1%; tín dụng ngắn hạn chiếm 47,78%, tăng 6,8% so với cuối năm 2019.

Theo HoREA, tỷ lệ nợ xấu chỉ khoảng 2,25% tổng dư nợ tín dụng, đảm bảo được an toàn tín dụng.

Tuy nhiên, HoREA cho biết, trong số 2,48 triệu tỷ đồng tổng dư nợ tín dụng toàn thành phố, riêng dư nợ tín dụng của các doanh nghiệp bất động sản đã chiếm 13%, tương đương  293.750 tỷ đồng.

Trong đó, nợ xấu tín dụng của doanh nghiệp bất động sản chiếm 2,7% tổng dư nợ bất động sản, cao hơn tỷ lệ nợ xấu 2,25% của tổng dư nợ tín dụng. Như vậy, nợ xấu của các doanh nghiệp bất động sản TP.HCM tăng lên gần 8.000 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho hay: Mặc dù nợ xấu tín dụng liên quan tới ngành bất động sản vẫn còn trong ngưỡng an toàn. Song, mức nợ xấu này tiềm ẩn rủi ro khi đáo hạn khoản vay.

Đặc biệt, Chủ tịch HoREA quan ngại, trong số 293.750 tỷ đồng dư nợ tín dụng tiêu dùng, có khoảng 42% được sử dụng vào các mục đích có liên quan đến lĩnh vực bất động sản, nhất là để kinh doanh bất động sản, tiềm ẩn rủi ro về an toàn tín dụng đối với các khoản vay này.

Theo ông Châu: Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn cao hơn tín dụng ngắn hạn, cho thấy các dự án đầu tư có tính chất trung dài hạn. Trong đó chủ yếu là các dự án bất động sản vẫn phụ thuộc và vẫn dựa chủ yếu vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng và nguồn vốn huy động từ khách hàng.

Các kênh huy động vốn trung dài hạn từ thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, các quỹ đầu tư bất động sản, các quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REITS) chưa phát triển đầy đủ để đáp ứng nhu cầu vốn của thị trường.

“Đây là điều rất đáng quan ngại, vì có khả năng một số khoản vay tín dụng bất động sản có nguy cơ chuyển thành nợ xấu và thị trường bất động sản chưa đảm bảo phát triển ổn định và bền vững”, ông Châu nói.

Theo Reatimes

Nguồn: https://congluan.vn/no-xau-toan-nganh-bat-dong-san-tphcm-dat-nguong-8000-ty-dong-post115022.html