nợ xấu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nợ xấu, cập nhật vào ngày: 06/02/2023

Hiện nay các ngân hàng đang đẩy mạnh việc triển khai hình thức cho vay tiêu dùng với hai loại hình thức là cho vay thế chấp và cho vay tín chấp, Điều này đã giúp rất nhiều người dân dễ dàng vay được vốn tiêu dùng, mua sắm. Nhưng từ đây, bên cho vay phát sinh rất nhiều rủi ro.

Trong giai đoạn kinh tế chưa thật sự khởi sắc sau khủng hoảng, nhiều cá nhân vàn doanh nghiệp không có khả năng trả nợ vay ngân hàng. Các ngân hàng bị đau đầu bởi các khoản nợ xấu.