Theo Quyết định số 1418/QĐ-BHXH, sẽ có 48 Giám đốc BHXH cấp huyện đủ điều kiện và được phê duyệt tham gia thí điểm bổ sung giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT. Đây là những cán bộ đều đã có chứng chỉ/chứng nhận đào tạo nghiệp vụ thanh tra.

Theo đó, TP.HCM là địa bàn có số Giám đốc BHXH cấp huyện tham gia thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nhiều nhất (16 người); tiếp đến là Hà Nội có 9 người; Bắc Ninh có 4 người; Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai mỗi nơi có 3 người…

Việc thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đã và đang góp phần giảm mạnh số nợ BHXH, BHYT.
Việc thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đã và đang góp phần giảm mạnh số nợ BHXH, BHYT.

Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, tính đến ngày 15/6/2022, toàn Ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.971 đơn vị, trong đó thanh tra chuyên ngành đóng tại 5.366 đơn vị, kiểm tra 3.888 đơn vị và thanh tra liên ngành 717 đơn vị.

Kết quả, qua công tác thanh tra chuyên ngành đã phát hiện 7.219 NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng 38,1 tỷ đồng; 16.328 NLĐ đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng 17,6 tỷ đồng. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra là 1.238,3 tỷ đồng, trong đó các đơn vị đã truy nộp được 950,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đã và đang góp phần giảm mạnh số nợ BHXH, BHYT. Cụ thể, tính đến hết tháng 6/2022, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT giảm còn 4,9% so với số phải thu, giảm 266 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-thanh-tra-chuyen-nganh-dong-bhxh-bhyt-210662.html