Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét chủ trì, phối hợp với các bộ: Y tế, Công an, Công Thương rà soát việc tổ chức hoạt động vận tải đi, đến nơi có dịch, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và sản xuất, kinh doanh; đề nghị Bộ quan tâm chỉ đạo hệ thống ngành dọc tạo điều kiện cho phép lưu thông nông sản đối với hàng hóa, lái xe và phương tiện vận tải giữa vùng có dịch và vùng có nguy cơ cao với các khu vực khác khi có Giấy xác nhận của cơ quan y tế địa phương về bảo đảm an toàn dịch bệnh Covid-19; nghiên cứu phối hợp với Bộ Tài chính rà soát các loại thuế, phí, có giải pháp hỗ trợ giảm chi phí vận tải như: Phí cầu đường, bến bãi, phí dịch vụ tại các cửa khẩu, cảng biển để giảm chi phí lưu thông hàng hóa.

tiêu thụ vải
Ảnh minh hoạ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, chỉ đạo Tổng cục Hải quan, các Chi cục Hải quan tại các cửa khẩu tổ chức phân luồng thông quan, ưu tiên với nhóm hàng nông sản khi đến thời điểm thu hoạch chính vụ, kéo dài thời gian làm việc, tạo điều kiện thông thoáng về thủ tục hành chính.

Theo Pháp luật và Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thao-go-kho-khan-cho-tieu-thu-van-chuyen-nong-san-trong-boi-canh-dich-covid-19-243150.html?fbclid=IwAR1FQeHlTReb9YI1qeDK3lge1w1UomlsERvxs7jvWeWK6_7PVa-dGLV1c1I