Số liệu từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho thấy, trong tháng 10, tình hình sản xuất - bán hàng những sản phẩm thép có nhiều khởi sắc sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng.

Cụ thể, trong tháng 10, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,87 triệu, tăng 19,36% so với tháng 9/2021, và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020; bán hàng thép các loại đạt 2,67 triệu tấn, tăng lần lượt 20,55% so với tháng trước, và 36,4% so với tháng 10/2020.

Lũy kế tính từ đầu năm 2021, sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép các loại tính chung 10 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng khá do kế thừa được kết quả kinh doanh tốt của những tháng đầu năm 2021.

Với thép thô sản xuất đạt 19,68 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020. Tiêu thụ đạt 19,145 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ 2020. Trong đó xuất khẩu đạt 1,856 triệu tấn tấn, giảm 30% so với cùng kỳ 2020.

Thị trường thép từng bước được khôi phục
Thị trường thép từng bước được khôi phục

Sản xuất và bán hàng thép thành phẩm các loại tăng trưởng lần lượt đạt 22,9% và 21,8%. Sản xuất thép thành phẩm đạt hơn 27,7 triệu tấn, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2020; Bán hàng thép các loại đạt gần 24,6 triệu tấn, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt hơn 6,4 triệu tấn, tăng 77,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm thép, trong tháng 9/2021, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt khoảng 814 nghìn tấn với kim ngạch khoảng 934 triệu USD, giảm 3,23% về lượng nhưng tương đương trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước giảm 19,55% về lượng nhưng tăng 48,2% về giá trị.

Cũng trong tháng 9/2021, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 1,356 triệu tấn, giảm 11,74% so với tháng trước nhưng tăng 30,71% so với cùng kỳ năm 2020 về sản lượng xuất khẩu. Trị giá xuất khẩu đạt hơn 1,404 tỷ USD giảm % so với tháng 8/2021 và tăng hơn 1,58 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Tính từ đầu năm, nhập khẩu thép thành phẩm các loại về Việt Nam khoảng 9,68 triệu tấn với trị giá hơn 8,67 tỷ USD, giảm 5,93% về lượng nhưng tăng 43,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, Việt Nam đã nhập siêu khoảng 236 triệu USD trong 9 tháng.

Còn về xuất khẩu, Việt Nam xuất khẩu thép đạt khoảng 9,687 triệu tấn, với trị giá đạt hơn 8,67 tỷ USD đến hơn 20 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Theo Kinh tế Đô thị

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/thi-truong-thep-trong-thang-10-tung-buoc-duoc-khoi-phuc-441005.html