Tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Trung tâm GDQP&AN – ĐH Thái Nguyên

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Qua nhiều tuần quan sát, theo dõi và từ đây đường dây cung ứng thực phẩm không rõ nguồn gốc dần được “hé lộ” cùng với hàng loạt những dấu hiệu vi phạm khác.