Quyết định nêu rõ: Bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19
Bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.

Theo Báo Dân Sinh

Nguồn: https://baodansinh.vn/kien-nghi-cho-phep-xe-buyt-ha-noi-hoat-dong-tro-lai-tu-1-10-20210929183343.htm