Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 4430/BXD-QLN gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT đề xuất gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023, với số tiền 15.000 tỷ đồng. 

Cụ thể, bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 cho đối tượng quy định tại Khoản 1, 4, 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở vay để mua, thuê, thuê mua hoặc xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 14.000 tỷ đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội có nhiệm vụ huy động thêm 14.000 tỷ đồng để hỗ trợ những đối tượng nêu trên được vay vốn).

Bổ sung vốn cấp bù lãi suất phân bổ cho tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để đối tượng tham gia đầu tư xây dựng NƠXH và đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ NƠXH vay theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 1.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 15.000 tý đồng hỗ trợ nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 15.000 tý đồng hỗ trợ nhà ở xã hội

Đề xuất này sẽ góp phần thực hiện “mục tiêu kép” mà Chính phủ đã đề ra là bảo đảm an sinh xã hội - nhà ở cho các đối tượng yếu thế (người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trong khu công nghiệp); đồng thời, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp gắn với hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản; góp phần thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021.

Đối tượng thụ hưởng của gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 là chủ đầu tư các dự án nhà lưu trú cho công nhân thuê, dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua. Cùng đó, công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp cũng được vay ưu đãi từ Chương trình để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đối tượng khách hàng cá nhân khác thì được vay từ gói tín dụng bù lãi suất từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trước đó, nhằm khắc phục tồn tại, khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới, Bộ Xây dựng vừa có đề xuất gói tín dụng 30000 tỷ để giải quyết nhà ở cho công nhân.

Việc bổ sung gói tín dụng trên nhằm góp phần đảm bảo “mục tiêu kép”: bảo đảm an sinh xã hội, nhà ở cho các đối tượng yếu thế; thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp gắn với hỗ trợ phát triển thị trường nhà ở và bất động sản.

Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 30.000 tỷ để giải quyết nhà ở cho công nhân
Trước đó, Bộ Xây dựng cũng vừa đề xuất gói tín dụng 30.000 tỷ để giải quyết nhà ở cho công nhân

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết dù Chính phủ đã đưa ra rất nhiều giải pháp cho nhà ở công nhân như bố trí nguồn vốn ưu đãi; tạo ra nhiều mô hình phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở phúc lợi của doanh nghiệp… Tuy nhiên, thực tế nhà ở dành cho công nhân tại các khu công nghiệp vẫn rất khiêm tốn so với nhu cầu. 

Song song đó, Bộ Xây dựng cũng đang tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi luật Nhà ở 2014, trong đó chính sách nhà ở cho công nhân được nghiên cứu, quy định cụ thể hơn để khuyến khích đầu tư phát triển. Đối tượng được thuê nhà công nhân phải là công nhân hoặc doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Diện tích sử dụng tối thiểu khoảng 10 m2/người.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến đầu năm 2021, trên địa bàn cả nước đã có 513 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, với số lượng 16.160.000 m2 sàn; trong đó đã hoàn thành 249 dự án với quy mô xây dựng 5.210.000 msàn, đạt tỷ lệ 41,7% so với kế hoạch; đang tiếp tục triển khai 264 dự án với quy mô xây dựng khoảng 10.950.000 m2 sàn nhà ở.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, cả nước hiện chỉ có 214 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân với quy mô sử dụng đất khoảng 600ha (trong đó đã hoàn thành 116 dự án với diện tích đất hơn 250ha). Như vậy, mới chỉ có khoảng 41% diện tích đất được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.

Riêng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, đến nay, cả nước có 2,6 triệu m2, đủ bố trí cho khoảng 330 nghìn người lao động, chưa đáp ứng được nhu cầu về nhà ở của hàng chục triệu công nhân.

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/de-xuat-goi-tin-dung-15000-ty-dong-ho-tro-noxh-20201231000004148.html