Tài khoản Facebook khi bị khóa tạm thời sẽ bị vô hiệu hóa trong một khoảng thời gian do bạn lựa chọn. Và Faceook được kích hoạt lại tự động, hoặc do bạn tự đăng nhập lại.

Khi bạn khóa Facebook thì bạn bè sẽ không thể xem hoặc truy cập trang cá nhân Facebook của bạn. Ảnh, bài viết và video của bạn sẽ không bị xóa, tuy nhiên bạn vẫn dùng được Facebook Messenger. Bạn vẫn có thể sử dụng tài khoản Facebook của mình đối với các ứng dụng đã liên kết.

4 bước khóa tài khoản Facebook trên smartphone:

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại, vào biểu tượng ba gạch ngang > Chọn Cài đặt riêng tư > Cài đặt > Thông tin cá nhân.

Bước 2: Tiếp theo bạn chọn Quản lý tài khoản > Chọn Vô hiệu hóa.

Bước 3: Ở Bước này vì lý do bảo mật, bạn sẽ phải đăng nhập lại tài khoản Facebook. Sau đó bạn chọn Tiếp tục > Chọn vào lý do vô hiệu hóa.

Bước 4: Chọn thời gian tự động kích hoạt > Vô hiệu hóa tài khoản

Bạn chọn vào thời gian tự động kích hoạt tài khoản > Chọn Tiếp tục. Tại đây bạn có thể tích chọn Không nhận thông báo từ Facebook trong tương lai > Chọn Vô hiệu hóa tài khoản của tôi.

Chọn thời gian tự động kích hoạt > Vô hiệu hóa tài khoản

Như vậy với vài bước đơn giản, bạn có thể khóa tạm thời Facebook cá nhân trên điện thoại. Khi muốn mở lại tài khoản Facebook bạn chỉ cần đăng nhập lại hoặc chờ đủ thời hạn khóa tạm thời.

Theo Công luận