Người dân đã mua cả đất khi mua chung cư

Theo Điểm a Khoản 3 Điều 49 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy định về quyền sử dụng đất và việc cấp Giấy chứng nhận trong các dự án xây dựng nhà chung cư để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê như sau:

“Diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu căn hộ chung cư, văn phòng làm việc, cơ sở thương mại, dịch vụ trong nhà chung cư (sau đây gọi chung là căn hộ) bao gồm diện tích đất xây dựng khối nhà chung cư, làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà và đất xây dựng các công trình hạ tầng bên ngoài nhà chung cư nhưng để phục vụ trực tiếp cho nhà chung cư, được chủ đầu tư bàn giao cho các chủ sở hữu căn hộ tự tổ chức quản lý, sử dụng theo dự án đầu tư”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, người sở hữu nhà chung cư không chỉ có quyền sở hữu đối với căn hộ của mình (bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt) mà còn có quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bao gồm:

- Diện tích đất xây dựng khối nhà chung cư

- Diện tích làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà

- Diện tích đất xây dựng các công trình hạ tầng bên ngoài nhà chung cư nhưng để phục vụ trực tiếp cho nhà chung cư.

Ít người biết rằng, khi mua chung cư, người dân đã mua luôn cả đất. Ảnh: Phan Anh
Ít người biết rằng, khi mua chung cư, người dân đã mua luôn cả đất. Ảnh: Phan Anh

Quyền sử dụng đất của cư dân khi đã mua căn hộ

Căn cứ vào Điểm b khoản 3 Điều 49 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“Quyền sử dụng đất quy định tại Điểm a Khoản này là quyền sử dụng chung theo phần không thể phân chia. Tỷ lệ phần quyền sử dụng đất được tính bằng tỷ lệ diện tích căn hộ chia cho tổng diện tích sàn của các căn hộ trong nhà chung cư. Việc sử dụng và định đoạt đối với quyền sử dụng đất khu chung cư do đa số người chiếm tỷ lệ phần quyền sử dụng đất quyết định nhưng phải phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và phù hợp với quy định của pháp luật”.

Như vậy, mặc dù chủ sở hữu căn hộ chung cư có quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng trong tòa nhà chung cư, nhưng đó là quyền sử dụng chung và không thể phân chia diện tích đất đó cho từng hộ, cũng không thể tùy ý sử dụng đối với quyền sử dụng đất chung này mà phải do đa số quyết định.

Theo Báo Xây dựng

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/cu-dan-co-quyen-gi-doi-voi-dat-khi-mua-chung-cu-299865.html