Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 kết thúc, ngày 11/7 Hội đồng thi sẽ công bố điểm của các thí sinh. Từ 19/7 đến 17h ngày 28/7 các thí sinh sẽ điều chỉnh nguyện vọng vào các trường. 

Năm nay, nhiều trường đại học mở thêm phương thức tuyển sinh bằng kết quả học bạ THPT của thí sinh. Việc xét tuyển bằng hình thức này thí sinh sẽ có thêm cơ hội vào các trường đại học. 

TRƯỜNG

HỌC KÌ XÉT TUYỂN

TỈ LỆ XÉT TUYỂN

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

 WEBSITE

HV Báo chí và Tuyên truyền

6 học kì

30%

Học sinh trường chuyên/năng khiếu có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt.

Năng khiếu báo chí từ 5,0 trở lên

http://ajc.edu.vn/

ĐH Luật Hà Nội

Lớp 12

15%

Học sinh các trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, chuyên/năng khiếu cấp Tỉnh/Thành phố

Học sinh lớp chuyên của các trường THPT trọng điểm quốc gia chất lượng cao.

Điểm từng môn thuộc tổ hợp: từ 8 trở lên

http://www.thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Luat-Ha-Noi_C50_D626.htm

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lớp 11, 12

25%

Nhóm ngành 1: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 20

   

http://www.vnua.edu.vn/

Nhóm ngành 2:

- Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 20 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0

- Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0

Nhóm ngành 3: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 18

Ngôn ngữ Anh: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0

ĐH Mỏ - Địa chất

Lớp 10, Lớp 11, học kì I lớp 12

310 chỉ tiêu

Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 5 kì.

Hạnh kiểm Khá trở lên.

http://ts.humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/dai-hoc-chinh-quy-1.aspx

ĐH Hòa Bình

5 học kì hoặc kết quả lớp 12

70%

Tổng điểm các môn khối A: 18đ (ĐH); 16,5đ (CĐ)

 

http://daihochoabinh.edu.vn/

 

Tổng điểm các môn khối H, H1: 17đ (Năng khiếu: 5,5; Văn hóa: 6)

Tổng điểm các môn khối V, V1: 17,5đ (Năng khiếu: 5,5; Văn hóa: 6)

ĐH Thành Đô

5 học kì hoặc kết quả lớp 12

80%

- Điểm trung bình chung lớp 11, hoặc học kỳ I lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên

- Điểm trung bình chung lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên

- Điểm tổng kết lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển các khối A00, A01, B00, C00, D00 từ 18,0 điểm trở lên

- Điểm tổng kết lớp 10, lớp 11, kỳ I lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển các khối A00, A01, B00, C00, D00 từ 18,0 điểm trở lên

http://thanhdo.edu.vn/

ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

Lớp 12

2502 chỉ tiêu

Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển. Hạnh kiểm khá trở lên.

http://hubt.edu.vn/

ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội

Lớp 12

800 chỉ tiêu

Tổng điểm 3 môn dùng để xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 18,0

http://hunre.edu.vn/hre/trang-chu

Học viện Tài chính

Lớp 10, 11, 12

2100 chỉ tiêu

- Học lực giỏi 3 năm THPT

- Học lực giỏi 2 năm THPT, trong đó có lớp 12.

- Đạt học sinh giỏi tỉnh về khoa học kĩ thuật, năng khiếu.

https://hvtc.edu.vn/

ĐH Thành Đông

Lớp 12

976 chỉ tiêu

Tổng điểm để xét tuyển hệ đại học theo tổ hợp 3 môn ≥ 18. Hạnh kiểm khá.

http://www.thanhdong.edu.vn/

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

6 kì

50%

Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

http://vya.edu.vn/

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Lớp 10, Lớp 11, học kì I lớp 12

330 chỉ tiêu

Tổng điểm trung bình chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 5 kì, trong đó điểm trung bình một môn học phải lớn hơn hoặc bằng 6,5.

Hạnh kiểm khá.

http://www.hvpnvn.edu.vn/

ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

Lớp 12

280 chỉ tiêu

Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0

http://utt.edu.vn/

ĐH Lâm Nghiệp

6 kì hoặc lớp 12

590 chỉ tiêu

- Điểm trung bình của tổ hợp các môn học xét tuyển lớp 12 từ 5,0 điểm trở hoặc trung bình của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 từ 5,0 điểm trở lên.

http://vnuf.edu.vn/

HV Ngân hàng - miền Bắc

  10%  

Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia, chuyên các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Các môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ Văn.

- Kết quả trung bình điểm các môn trong tổ hợp đạt từ 6; 6,5; 7; 7,5 điểm trở lên tùy từng ngành.

http://www.hvnh.edu.vn/hvnh/vi/home.html

ĐH Công nghiệp Việt - Hung

6 kì

1170 chỉ tiêu

- Tốt nghiệp THPT

http://www.viu.edu.vn/

ĐH Khoa học Công nghệ Hà Nội

Lớp 11, 12

347

- Học lực từ loại Khá và có điểm trung bình chung các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của 2 năm trên đạt từ 6.5/10 trở lên

http://www.thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-Ha-Noi_C50_D5159.htm

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

6 kì

30%

Điểm trung bình của 3 năm học

http://uneti.edu.vn/

ĐH Mỹ thuật Việt Nam

3 năm

130

- Tốt nghiệp THPT và có năng khiếu mỹ thuật

- Điểm trung bình môn Ngữ văn của 3 năm học THPT phải đạt 5,0 trở lên

- ngành Sư phạm mỹ thuật phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên

http://mythuatvietnam.edu.vn/

ĐH Nội vụ

Lớp 12

300

- Tốt nghiệp THPT

- Hạnh kiểm lớp 12 loại Khá

- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

http://mythuatvietnam.edu.vn/

ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

6 kì

721

- Tốt nghiệp THPT

- Điểm trung bình cộng từng môn văn hóa xét theo từng ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải đạt từ 5,0

http://www.spnttw.edu.vn/

ĐH Đông Đô

Lớp 12

>600 chỉ tiêu

Tổng điểm cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 16.5 trở lên.

Hạnh kiểm năm lớp 12 đạt khá trở lên.

http://www.hdiu.edu.vn/home

ĐH Phương Đông

Lớp 12

1738

- Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn trong đó tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

- Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung các môn cả năm (không áp dụng tổ hợp 03 môn), trừ ba ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật không áp dụng phương thức 3. Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên

Ngành Kiến trúc, tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 từ 6.0 điểm trở lên, Điểm môn Vẽ Mỹ thuật lớn hơn hoặc bằng 4 (Vẽ MT ≥ 4).

http://phuongdong.edu.vn/

ĐH Thăng Long

6 kì

50 chỉ tiêu

- Tổng điểm trung bình chung 3 môn Toán, Hóa, Sinh 3 năm THPT ≥ 18 (không có môn nào <>

http://www.thanglong.edu.vn/

ĐH Đại Nam

Lớp 12

1.015 chỉ tiêu

Tổng điểm trung bình học tập 03 môn học theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm, có hạnh kiểm lớp 12 từ loại khá trở lên.

http://dainam.edu.vn/

ĐH Thành Tây

Lớp 10, 11, 12

1.008

Xét tuyển căn cứ vào điểm trung bình Kết quả học tập của thí sinh ở lớp 10, 11,12 hoặc điểm tổng kết 3 môn năm học lớp 12 của tổ hợp 3 môn đăng ký xét tuyển theo ngành >= 18 điểm thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào bậc đại học

http://thanhtay.edu.vn/

ĐH Thủy Lợi - cơ sở Phố Hiến

6 học kì

 

Có kết quả học tập trung bình 3 năm THPT đạt 5,5 trở lên

http://www.tlu.edu.vn/tuyen-sinh-2017-dhtl/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2018-9460

Đại học Khoa học Thái Nguyên (Điều kiện xét tuyển)

2 học kì lớp 12

 

Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 từ 36 điểm

http://us.tnu.edu.vn/

Đại học Hải Phòng 

Lớp 12

40%

Điểm trung bình cộng các môn học ở THPT từ 6.0

http://dhhp.edu.vn/vi/trang-chu/

Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Điều kiện xét tuyển)

2 học kì lớp 12

40%

Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 từ 36 điểm

http://tuaf.edu.vn/

 

An Hạ/Reatimes.vn