Dự báo thời tiết Hà Nội và vùng lân cận đêm 27 ngày 28/12/2017

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 28/12/2017

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 70 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 10 đến 13 độ, có nơi dưới 8oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 28/12/2017

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 đến 15 độ; vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 15 - 18oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 28/12/2017

Nhiều mây, có mưa; phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 72 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21oC

 

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 28/12/2017

Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng-Phú Yên) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía Nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 60 - 100%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 đến 21 độ, phía Nam có nơi 22-25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 đến 25 độ, phía Nam có nơi 26-29oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 28/12/2017

Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 28/12/2017

Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12/2017

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 - 19oC

Theo An Nhiên / Reatimes