Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020, cả nước đã giảm 1.167 trường công lập ở tất cả các cấp, từ mầm non đến trung học cơ sở. Trong khi đó, hệ ngoài công lập lại tăng 205 trường.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, việc giảm số lượng trường công lập do các địa phương đã tích cực thực hiện sắp xếp mạng lưới, quy mô trường, lớp một cách phù hợp để tạo thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh.

Số lượng trường công giảm mạnh nhất là ở bậc tiểu học, giảm 879 trường, tiếp đó là bậc mầm non giảm 218 trường, bậc trung học cơ sở giảm 70 trường. Riêng bậc trung học phổ thông vẫn giữ nguyên số trường công lập như năm học 2018-2019.

Giảm trên 1.000 trường công lập trong năm học 2019-2020 (Ảnh: LaodongThudo)

Bên cạnh việc quy hoạch lại mạng lưới trường công lập, các địa phương đã triển khai các chính sách ưu đãi đất đai, thuế, tín dụng… để hỗ trợ các cơ sở giáo dục ngoài công lập, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực của xã hội nhằm phát triển giáo dục đào tạo.

Vì thế, trong năm học 2019-2020, hệ thống các cơ sở ngoài công lập lại có thêm 205 trường thành lập mới, tập trung ở các thành phố lớn. Trong đó, bậc mầm non có số trường thành lập mới nhiều nhất với 150 trường, tiếp đó là bậc trung học phổ thông với 31 trường, bậc tiểu học có 17 trường, trung học cơ sở 7 trường. Xét về tỷ lệ thì tiểu học và trung học cơ sở là hai bậc học có tỷ lệ tăng trường ngoài công lập cao nhất với trên 14%.

Số trường ngoài công lập tăng đã giúp các địa phương có nhu cầu cao về trường, lớp như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... giảm được áp lực sĩ số, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo Báo Dân Sinh