Theo đó, Sở NN&PTNT sẽ tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội. Đồng thời, phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tham mưu Bộ NN&PTNT tổ chức các đoàn đi kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ của Ban Điều phối tại các địa phương; tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 và tham mưu Bộ NN&PTNT, UBND thành phố Hà Nội các giải pháp tiếp theo trong thời gian tới.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT sẽ kiểm tra, phân loại và cấp GCN đủ điều kiện ATTP, ký cam kết đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung ứng rau, thịt, nông sản cho thành phố Hà Nội. Giám sát, lấy mẫu rau, thịt, nông sản kiểm tra các chỉ tiêu ATTP; kiểm tra, thanh tra, cảnh báo, truy xuất nguồn gốc và xử lý các trường hợp vi phạm quy định ATTP. Tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật về đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn về các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến: GAP, GMP, SSOP, IIACCP, sản xuất hữu cơ...

Thu hút đầu tư, xây dựng, hỗ trợ phát triển các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản, rau, thịt an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội được xác nhận chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn. Phát triển mở rộng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR nhằm minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội tạo niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời, tăng cường quảng bá các sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng Thủ đô.

Sở NN&PTNT cũng sẽ tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm nông sản, rau, thịt giữa các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong Ban Điều phối tại Hà Nội. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phát hành các ấn phẩm tuyên truyền các hoạt động của Ban Điều phối và giới thiệu các nông sản thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền, cơ sở sản xuất tiêu biểu, hệ thống phân phối uy tín để người tiêu dùng của Thủ đô và các tỉnh, thành phố tiếp cận...

Theo Pháp luật xã hội