UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản 4730/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, tại Thông báo 332/TB-VPCP ngày 16/09/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo giao các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện tình hình thị trường bất động sản giai đoạn 2016-2020; đề xuất giải pháp phát triển thị trường bất động sản giai đoạn 2021-2025, đặc biệt quan tâm đến chính sách tín dụng, cơ chế kiểm soát thị trường, quản lý và phát triển thị trường theo chương trình, kế hoạch, quy hoạch...; chủ trì nghiên cứu, xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Hà Nội đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát triển nhà ở (Ảnh: Internet).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và vốn cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định để hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu một số định chế tài chính để huy động các nguồn lực cho thị trường bất động sản nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng...

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản; theo dõi, nắm thông tin, tình hình diễn biến thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn; đánh giá, điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn; tập trung triển khai các chương trình nhà ở xã hội; phối hợp với cơ quan công an tăng cường theo dõi công tác quản lý vận hành, phòng chống cháy nổ tại các tòa chung cư; đẩy mạnh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; triển khai ngay việc di dời, bố trí tạm cư và thực hiện cải tạo, xây dựng lại đối với các nhà chung cư cũ đã xác định thuộc diện nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân...

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, tại văn bản 4730/UBND-ĐT, UBND thành phố chỉ đạo như sau: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và Công an thành phố nghiên cứu nội dung Thông báo 332/TB-VPCP; đề xuất việc tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; dự thảo văn bản báo cáo UBND thành phố trước ngày 5-10-2020.

Theo Pháp luật xã hội