Cụ thể, đối với 92 dự án nhà ở thương mại, có 76 dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 với 18,82 triệu m2 sàn. Trong đó, có 64 dự án đã có quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang chuẩn bị thi công xây dựng; 12 dự án đang rà soát, điều chỉnh tiến độ đã phê duyệt, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang thi công xây dựng.

Hà Nội: Gần 150 dự án nhà ở đang triển khai xây dựng
Hà Nội: Gần 150 dự án nhà ở đang triển khai xây dựng

Còn với 57 dự án nhà ở xã hội, có 43 dự án dành cho người thu nhập thấp với khoảng 3,57 triệu m2 sàn nhà ở; 9 dự án nhà ở dành cho công nhân các khu công nghiệp với khoảng 0,57 triệu m2 sàn nhà ở; 5 dự án khu nhà ở xã hội tập trung với khoảng 2,5 triệu m2 sàn nhà ở.

Cũng theo Sở Xây dựng, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn thành phố đã hoàn thành 346 dự án nhà ở thương mại, 25 dự án nhà ở xã hội, 19 dự án nhà ở tái định cư, 4 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Theo Báo Xây dựng

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/ha-noi-gan-150-du-an-nha-o-dang-trien-khai-xay-dung-321922.html