Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội, kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chương trình của thành phố. Đặc biệt là đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng thông qua việc tổ chức các sự kiện khuyến mại tập trung, thu hút tạo điều kiện để người dân cả nước, các du khách trong nước và quốc tế mua sắm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp với nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn.

Cùng với đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển các loại hình kinh doanh đa dạng, thông minh phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, hướng đến thị trường tiêu dùng thông minh và kết nối nhanh hơn giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội kích cầu nội địa để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa

Chương trình sẽ thu hút 1.000 - 2.000 doanh nghiệp, là các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên cả nước. Thời gian triển khai trong tháng 5, tháng 7, tháng 11-2024.

Nội dung của chương trình gồm: Tổ chức các hoạt động, sự kiện; khai mạc chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2024; tổ chức hội chợ Ngày hội khuyến mại trong tháng 5, 7, 11; tổ chức Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2024; tổ chức Sự kiện Hà Nội đêm không ngủ; kiểm tra thực tế tại một số điểm tham gia khuyến mại tập trung và tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá...

UBND thành phố yêu cầu, việc triển khai chương trình khuyến mại tập trung phải đảm bảo có hiệu quả, đáp ứng mục đích yêu cầu theo kế hoạch. Tăng cường vai trò các cơ quan, đơn vị trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ năm 2024 và các năm tiếp theo.

Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì phê duyệt danh sách doanh nghiệp tham gia khuyến mại, chương trình, tỷ lệ khuyến mại, giảm giá của các doanh nghiệp. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố tổ chức Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2024.

Theo thuongtruong.com.vn

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/ha-noi-kich-cau-noi-dia-de-day-manh-tieu-thu-san-pham-hang-hoa-115306.html