Chiều 24/6, tại Hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ quý II và 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra thành phố Hà Nội đã có Báo cáo số 2843/BC-TTTP ngày 22/6/2021 về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan hành chính của TP. Hà Nội triển khai 262 cuộc thanh tra (thanh tra theo kế hoạch là 128 cuộc, thanh tra đột xuất 134 cuộc); đã kết luận 185 cuộc. Nội dung tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước thuộc một số lĩnh vực: Quy hoạch, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính, tài sản công; việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng…

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 3,92 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 24 tập thể và 51 cá nhân. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã phát hiện và xử phạt trên 12 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm hành chính. Trong đó, cơ quan Thanh tra Thành phố đã triển khai thực hiện 26 cuộc, đã kết luận 14 cuộc; Đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện 12 cuộc; phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 3,07 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 3 tập thể và 8 cá nhân.

Kiến nghị thu hồi, xử lý 1.080 m2 đất sau thanh tra
Kiến nghị thu hồi, xử lý 1.080 m2 đất sau thanh tra

Trong 6 tháng cuối năm Thanh tra TP sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND Thành phố về công tác thanh tra năm 2021; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn thành phố. Cùng đó, phấn đấu giải quyết trên 85% số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tổ chức thực hiện trên 90% các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân…

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thanh tra: tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra; tổ chức tốt việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra và các văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra; chủ động phối hợp để kịp thời xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực;

Tổ chức tốt hoạt động thanh tra chuyên ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm như tài nguyên và môi trường, y tế, giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; văn hóa, giáo dục,…

Thanh tra TP cũng phấn đấu giải quyết trên 85% số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, tổ chức thực hiện trên 90% các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp,… qua đó, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự trị an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô...

Ngoài ra, đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo, 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp thường xuyên 13.231 lượt công dân (tăng 0,3% so với 6 tháng đầu năm 2020). Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 7.894 lượt công dân, trong đó có 37 lượt đoàn đông người/15 vụ việc.

Đối với công tác xử lý đơn, 6 tháng qua, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận và xử lý 26.089 đơn các loại (tăng 0,2%), gồm: 4.038 đơn khiếu nại; 4.222 đơn tố cáo và 17.829 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện, trong đó, có nhiều đơn trùng, đơn nặc danh, đơn không đủ điều kiện thụ lý.

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/kien-nghi-thu-hoi-xu-ly-1080-m2-dat-sau-thanh-tra-20201231000002915.html