Nhà chung cư có được phép dùng làm địa điểm kinh doanh hay không?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở 2014:

“Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh”.

Khoản 4 và 5 Điều 3 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định:

"4. Nhà chung cư có mục đích để ở là nhà chung cư được thiết kế, xây dựng chỉ sử dụng cho mục đích để ở.

5. Nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp là nhà chung cư được thiết kế, xây dựng để sử dụng vào mục đích ở và các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại".

Như vậy, chỉ khi là nhà chung cư có mục đích hỗn hợp thì mới có thể sử dụng để làm địa điểm kinh doanh. Do đó, nếu tổ chức, cá nhân muốn lấy địa chỉ nhà chung cư của mình để làm địa điểm kinh doanh thì cần xác định rõ xem nhà chung cư của mình thuộc loại nào, có được phép kinh doanh hay không.

Mức phạt đối với hành vi sử dụng nhà chung cư không đúng mục đích, kinh doanh nhà chung cư không đúng quy định

Căn cứ vào Điểm c, d và đ Khoản 1; Điểm b Khoản 2; Điểm b Khoản 3 Điều 66 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, hành vi sử dụng nhà chung cư không đúng mục đích, kinh doanh nhà chung cư không đúng quy định sẽ bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi:

+ Kinh doanh vật liệu gây cháy nổ, dịch vụ sửa chữa xe có động cơ hoặc dịch vụ giết mổ gia súc.

+ Kinh doanh nhà hàng, karaoke, quán bar tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư hoặc tại phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư nhưng không đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng, chống cháy, nổ hoặc nơi thoát hiểm theo quy định.

+ Hoạt động kinh doanh tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư theo quy định.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi: Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi: Kinh doanh vũ trường tại nhà chung cư.

Theo Báo Xây dựng

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/nha-chung-cu-co-duoc-phep-dung-lam-dia-diem-kinh-doanh-khong-299931.html