Cụ thể, có cuốn ghi Trần Nhân Tông, cuốn lại là Trần Thái Tông, trong khi đó, cả hai cuốn sách này đều là của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Phản hồi về việc sách giáo khoa lẫn lộn giữa “Trần Nhân Tông” và “Trần Thái Tông”

Cùng một nhà xuất bản, một bài tập đọc nhưng có tên 2 đời vua khác nhau.

Trước sự việc đó, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập 1 bản in lần đầu tiên năm 2005 trong đó có văn bản "Ông Trạng thả diều" được lấy trung thành với bản gốc của nhà văn Trinh Đường, viết rằng: “Vào đời vua Trần Nhân Tông, có một gia đình nghèo…”.

Được biết, ngay sau khi xuất bản lần đầu, biên tập viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng đã phát hiện lỗi sai Nguyễn Hiền sống ở thời vua Trần Thái Tông chứ không phải Trần Nhân Tông.

"Sau khi kiểm tra lại chúng tôi thấy sự phát hiện này là đúng. Và ngay sau đó, khi tái bản lần thứ nhất, văn bản đã được sửa lại chính xác là: “Vào đời vua Trần Thái Tông”, ông Tùng cho biết.

Ông Tùng cũng cho biết thêm, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã kiểm tra một số bản sách tái bản các lần sau nữa đều thấy đã ghi đúng là Trần Thái Tông. Tuy nhiên, việc mỗi sách một đời vua hoàn toàn có thể xảy ra khi dùng sách ở các lần tái bản khác nhau do học sinh có thể dùng lại sách giáo khoa.

Phản hồi về việc sách giáo khoa lẫn lộn giữa “Trần Nhân Tông” và “Trần Thái Tông”

Chỗ Trần Nhân Tông, chỗ Trần Thái Tông

Trước sự việc trên, ông Tùng muốn thông tin tới các thầy, cô giáo có thể giải thích cho học sinh hiểu và thống nhất trạng nguyên Nguyễn Hiền ở đời vua Trần Thái Tông.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin trong bài Tập đọc “Ông Trạng thả diều” ở tuần thứ 11 trang 104 kể về trạng nguyên Nguyễn Hiền, cùng là sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 tập 1, nhưng có cuốn ghi là đời vua Trần Nhân Tông, cuốn lại ghi đời vua Trần Thái Tông. Sách giáo khoa ghi đời vua Trần Nhân Tông được in vào nộp lưu chiểu vào tháng 4 năm 2005.

Một giáo viên khác cũng chia sẻ, cô trò cũng từng tranh luận trên lớp chuyện sách cô sai hay trò sai.

Theo sử sách ghi lại, Nguyễn Hiền thi đỗ trạng nguyên khi mới 13 tuổi, trở thành trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam, tại khoa thi tháng 2 năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 (1247) đời vua Trần Thái Tông.

Theo congly.vn

Nguồn: https://reatimes.vn/phan-hoi-ve-viec-sach-giao-khoa-lan-lon-giua-tran-nhan-tong-va-tran-thai-tong-17617.html